berichten in ‘varia’

28 11
2013

public affairs survey 2013

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk, varia

Three months ahead of the federal election in September 2013, public affairs professionals in Germany were preparing for a Grand Coalition between Angela Merkel’s CDU/CSU and the opposition Social Democrats. This statement is one of the key results of MSL Germany’s Annual Public Affairs Survey 2013.

For the twelfth consecutive year, MSL Germany interviewed more than 300 public affairs professionals from leading companies and industry federations, with over sixty replies being received.“At the end of this legislative period, we asked public affairs professionals in Germany to review the government’s record, track the latest trends inpolitical communications and venture educated guesses about key future developments”, says Axel Wallrabenstein, chairman.“While the results are not representative given the relatively small number of public affairs professionals, they are highly instructive – and indicative of the perceptions and priorities of key actors in the public affairs sector in Germany.“ This document provides a summary of the most important results.

Source: MSL Germany

14 02
2013

nestbevuiling

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Nederlandse politici, die Nederland bestempelen als belastingparadijs doen aan ‘nestbevuiling’, zo stelt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD) in het debat over de Belastingverdragen in de Tweede Kamer.

Behalve in diverse media spreken Tweede Kamerleden met enige regelmaat over Nederland als belastingparadijs. De rechtvaardiging voor deze ‘nestbevuiling’ vinden deze kamerleden in de veronderstelling dat duizenden brievenbusfirma’s jaarlijks biljoenen euro’s doorsluizen. SP-er Arnold Merkies vindt alleen daarom dat Nederland voldoet aan de definitie van belastingparadijs.

Weekers reageert zichtbaar geïrriteerd: ‘kwalificaties als “belastingparadijs” werp ik verre van mij. Het is een vorm van bevuiling van het eigen nest, wat alleen maar schade toebrengt aan Nederland’. Lees verder »

18 01
2013

nieuwjaarsdiner

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Op 17 januari was er om 18.00 uur in Nieuwpoort het Jaarlijkse Nieuwjaarsdiner van de BVPA (Beroepsvereniging voor Public Affairs). Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds mochten aanschuiven bij o.a. Michiel Krijvenaar van PA-CC, Rogier Klimbie van Google Nederland, Jesper Rijpma van Lindblom.Op 17 januari was er om 18.00 uur in Nieuwpoort het Jaarlijkse Nieuwjaarsdiner van de BVPA (Beroepsvereniging voor Public Affairs). Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds mochten aanschuiven bij Michiel Krijvenaar van pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting, Rogier Klimbie van Google Nederland, Jesper Rijpma van Lindblom, Klaas-Jeroen Terwal van Public Matters, Desley Toonen van de Schiphol Groep en Annabel van de Meijden van De Issuemakers.

Tijdens het diner kwamen in de gesprekken inventieve ideeën boven tafel, inspirerende woorden werden gesproken en goede interventies werden geopperd! Nu is het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds aan zet om aan de slag te gaan met deze positieve input.

Bron: Jeugdsportfonds

26 09
2012

reputatieschade

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Geen belangenverstrengeling bij jaarlijkse griepprik:  maar, de rechtbank in Middelburg ziet geen reden om de om zijn ongenuanceerde uitspraken bekende huisarts Hans van der Linde (Cappelle aan den IJssel) op de vingers te tikken over zijn uitlating dat het RIVM én RIVM-topman prof. dr. Roel Coutinho zich schuldig maken aan belangenverstrengeling.

Omdat Van der Linde, actief gesteund door Joop Bouma (redacteur zorg Trouw, tevens penningmeester/secretaris van de stichting Steunfonds huisarts Van der Linde), zijn uitspraken onder meer in het publieke debat deed en vervolgens afstand nam van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn, heeft hij de grens van wat geoorloofd is niet overschreden, zo oordeelde de rechtbank. Het RIVM had overigens alle recht om de uitspraken van Van der Linde door een rechter te laten toetsen. Daarmee wordt de huisarts niet in zijn vrijheid van meningsuiting beperkt.

Hoewel de reputatieschade voor het RIVM allang en nadrukkelijk heeft plaatsgevonden wordt dat niet door de uitspraak, laat staan door Van der Linde zelf, rechtgezet. Lees verder »

14 08
2012

Olympische Spelen 2012

Geplaatst door: krijvenaar in varia
pa-cc.nl was erbij!

Inspire A Generation!

3 05
2012

huisartsen en tabak

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk, varia

Is dit een praktijkvoorbeeld van ‘hoe maak je een nieuwsitem?’ en/of  ‘hoe eenvoudig is ‘raising an issue’?  Op donderdag 3 mei zijn – schijnbaar op de automatische piloot van de oppositie – schriftelijke vragen aan de demissionaire minister van VWS, Edith Schippers, gesteld over de zogenaamde of vermoede financiële belangen van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen in één tabaksbedrijf.

In het wat suggestieve en tenminste wat opgeleukte artikel van Het Financieele Dagblad van dinsdag 1 mei staat overigens dat de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen aandelen British American Tobacco zou hebben aangekocht voor £ 31 per stuk. Daar had waarschijnlijk moeten staan dat dit fonds de stukken heeft verkocht tegen deze gemiddelde prijs.

Hieronder de schriftelijke vragen: Lees verder »

30 03
2012

kosten diabetes

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Ramingen van de Nederlandse Diabetes Federatie laten zien dat het aantal mensen met diabetes in Nederland zal in 2025 verdubbeld zijn tot 1,4 miljoen diabetici (2010:  740.000). De stijging van het aantal mensen met diabetes type 2 komt – naast de vergrijzing – vooral doordat meer mensen kampen met overgewicht. Daarnaast verdubbelt het aantal mensen met de aangeboren variant diabetes type 1.  Een andere factor is dat diabetes makkelijker en eerder opgespoord wordt.

Ongeveer 73 procent van deze patiënten in 2025 heeft ook minstens één aandoening die samenhangt met diabetes, zoals hart- en vaatziekten of nieraandoeningen. De aan de ziekte gerelateerde kosten stijgen volgens de ramingen van de NDF van 2,5 naar 4,3 miljard euro per jaarOnderzoek van Bootz&Co – in opdracht van NovoNordisk – heeft eerder uitgewezen dat de kosten van diabetes in Nederland worden onderschat. In 2010 waren er meer dan één miljoen mensen met diabetes in Nederland, ruim 100.000 meer dan eerder gedacht die de maatschappij gezamenlijk tussen de 10 en 11 miljard euro kostten aan medische zorg en verlies aan productiviteit. Zonder ingrijpen kunnen de kosten verder oplopen tot 16-19 miljard euro in 2020. Bovendien zal het ziekteverzuim toenemen: diabetici blijven in vergelijking met gezonde mensen het dubbele aantal dagen thuis van hun werk.

Ter vergelijking: de kosten van de zogeheten tabaksverslaving worden door de bekende gezondheidsfondsen berekend op € 2 miljard op jaarbasis.

Bron: NDF

26 03
2012

13 cent per euro

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijfert dat in 2010 een Nederlands huishouden gemiddeld € 32.500 uitgeeft, waarvan € 4.320 aan indirecte belastingen.  Van iedere euro die een Nederlands huishouden uitgeeft, is 13 cent indirecte belasting, zoals btw en accijnzen op tabak, alcohol en brandstof.

Bijna 60 procent daarvan bestaat uit omzetbelasting (btw). In 2010 was een gemiddeld huishouden daaraan € 2560 kwijt. Het leeuwendeel daarvan werd betaald voor goederen en diensten die onder het hoge tarief van 19 procent vallen. Aan het lage tarief van 6 procent dat geldt voor onder meer levensmiddelen en boeken, was een huishouden gemiddeld € 400 kwijt.

Behalve btw worden over producten waarvan de overheid het gebruik wil ontmoedigen ook accijnzen geheven. Aan accijnzen op bijvoorbeeld brandstof en rookwaar betaalt een huishouden gemiddeld € 960; Dat is ruim 20 procent van wat er in totaal aan indirecte belastingen betaald wordt:

1. Accijnzen op brandstoffen:  € 490

2. Accijnzen op rookwaar:  € 330 

3. Motorrijtuigenbelastingen:  € 390

4. Milieubelastingen:  € 330 Lees verder »

14 03
2012

vacature: perswoordvoerder

Geplaatst door: krijvenaar in varia

pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting, zoekt voor een van de opdrachtgevers per direct een interim-perswoordvoerder.

De opdrachtgever is een toonaangevende belangenbehartiger op het terrein van de zorg. Ervaring met pittig woordvoerderschap in een politiek-bestuurlijke omgeving is vereist. Expertise van de actuele vraagstukken in de zorg is een pre.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Michiel Krijvenaar via m.krijvenaar@pa-cc.nl.

 

27 10
2011

zzp en nieuwe allianties

Geplaatst door: krijvenaar in varia

De economie verandert. Zelfstandig ondernemers zoals pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting combineren vakmanschap en kennis steeds meer met nieuwe samenwerkingsvormen. Zij zijn bij uitstek de schakel in de netwerkeconomie en brengen steeds meer partijen bij elkaar in allianties.

De kern van ondernemerschap is dat je in staat bent je eigen kracht te zien, te behouden, te ontwikkelen en te verbinden aan de behoefte van je klanten. Door met verschillende partijen in steeds wisselende samenstelling, flexibele verbindingen aan te gaan, ontstaat verandering en vernieuwing. Hierdoor groeit mijn onderneming en wordt het een sterke schakel binnen de netwerkeconomie.

Allianties, netwerken en de kracht van samenwerken

Op 1 november 2011 gaat FNV Zelfstandigen daarover in gesprek met medeorganisator Ton Wilthagen, onderzoeker en directeur van ReflecT, Marc Lammers, voormalig bondscoach van het gouden dames hockeyteam en Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER.