18 10
2010

675.000

Geplaatst door: krijvenaar in varia

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor meer aandacht voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in het regeringsbeleid. Zo moeten er voor de (inmiddels 675.000) zzp’ers betere regelingen komen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen.

Eén definitie

Er bestaat onduidelijkheid over wat een zzp’er nu precies is. Het ontwerpadvies wil daarom één praktische definitie introduceren: de zzp’er is iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft.

Dat zijn zowel ‘klassieke’ zzp’ers, zoals mensen met een eigen winkel of vrachtwagen, als ‘nieuwe’ zzp’ers, die vooral eigen arbeid, kennis en vaardigheden aanbieden.

Volgens deze definitie telt Nederland zo’n 675.000 zzp’ers. Dat aantal is in de afgelopen vijftien jaar gestegen van ruim 6 procent naar meer dan 8 procent van de beroepsbevolking.

De SER vergaderde 15 oktober jl. over het advies, waarna het na stemming naar minister Kamp van Sociale Zaken is gestuurd.

Flexibiliteit

De zzp’ers zijn met twee zetels vertegenwoordigd in de SER, waaronder Linde Gonggrijp (directeur FNV Zelfstandigen.) Volgens Gonggrijp sluiten sociale arrangementen niet (meer) aan bij de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. “Sociale arrangementen gaan uit van een tweedeling, die van werkgever en werknemer”, zegt Gongrijp. “Als zzp’er heb je niet dezelfde toegang tot bepaalde regelingen. Je kunt nergens terecht, want je past niet in het hokje. Terwijl zzp’ers ook een goede pensioenverzekering willen.”

Erkenning

Buiten de financiële nadelen die zzp’ers nu ondervinden, is het Gonggrijp vooral te doen om een positieve benadering: “Het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om de erkenning. Dit advies herkent en erkent dat er grote veranderingen zijn op de arbeidsmarkt en dat mensen zelf kiezen hoe zij hun arbeid willen inrichten.”

Het nieuwe kabinet-Rutte zet volgens haar een stap in de goede richting. “We zijn aangenaam verrast over de punten die in het regeerakkoord staan. De erkenning van zzp’ers als ondernemers is er. Nu moeten ze gaan kijken hoe ze ondernemersfaciliteiten creëren in de fiscaliteit, zodat er rekening gehouden wordt met de specifieke positie van zzp’ers.”

Bron: NOS Nieuws en SER