17 10
2012

percepties bouwen

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel

Eurocommissaris John Dalli is niet de dupe geworden van een lastercampagne of een val van “de tabaksindustrie”.

Het lijkt er veel meer op dat hij zelf gedragsregels heeft geschonden, zo stelt het Europees antifraudebureau OLAF in haar rapport d.d. 17 oktober 2012. Zelf bouwde Dalli meteen na de aankondiging op dinsdag 16 oktober aan de omgekeerde perceptie dat hij in een val was gelopen, opgezet door “de tabaksindustrie”. Sterker, Dalli die zich gedwongen zag op te stappen, spreekt alle aantijgingen tegen. Bekend om zijn uitgesproken sterke anti-rook-standpunten en zijn openlijke aversie tegen tabaksproducenten, zou zijn vertrek daarom een ”grote overwinning van de tabakslobby” zijn.

Anti-tabaksindustrie-organisaties, zoals Smoke Free Partnership, jarenlang fervente lobbyisten voor Dalli’s strikte standpunten, waren er als de kippen bij om Dalli’s percepties te ondersteunen. OLAF kwam opnieuw met de mededeling dat deze complot-percepties niet klopten.

OLAF onderzocht aantijgingen dat een zakenman die banden heeft met Dalli, geld eiste van de Zweedse tabaksproducent Swedish Match, producent van het tabaksproduct ‘snus’. Als tegenprestatie zou de zakenman de eurocommissaris beïnvloeden. Dalli was namelijk bezig was met nieuwe, zeer strikte Europese regelgeving tegen de verkoop van tabaksproducten en tegen de tabaksindustrie.

Het Zweedse bedrijf Swedish Match klaagde over de zakenman bij de Europese Commissie. Volgens het antifraudebureau is het ”heel duidelijk” dat het geen vooropgezette poging was van de tabaksproducent om Dalli in diskrediet te brengen.’

OLAF kwam tot de conclusie dat de commissaris op de hoogte was van de ”illegale” activiteiten van de zakenman, die een ”aanzienlijk bedrag” vroeg van de Zweden. Dalli ondernam niets om dat te voorkomen of te stoppen, noch kaartte de commissaris de kwestie aan.  Dalli en de zakenman zijn beiden afkomstig van EU-lid Malta. Volgens Maltese media is de zakenman ook politicus én partijgenoot van de voormalige eurocommissaris.

Bron: nu.nl

Tags: , , , , , , , , ,