23 04
2012

collegegeldvrij besturen

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Uni’s Utrecht en Tilburg zien beren op de weg

door: Maarten van de Wetering – politiek geëngageerd student, oud-bestuurder van de LKvV

Met verbazing en een kritisch oog las ik een opinieartikel in De Volkskrant van zondag 22 april jl. In dit artikel betogen Yvonne van Rooy (voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht) en Hein van Oorschot (voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University) dat het amendement “Collegegeldvrij Besturen” van Anne Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) studenten, universiteiten én de overheid zou benadelen. Daarbij voeren zij een drietal argumenten aan. “Het lijkt een sympathiek en rechtvaardig voorstel”, en dat is het ook. Ik zal even kort de drie argumenten die Van Rooy en Van Oorschot geven, weerleggen.Drie bezwaren

Als eerste geven zij aan dat dit amendement van VVD en D66 een duur cadeau is voor de betreffende studenten. Zij kijken louter naar wat de studentbestuurder straks niet meer krijgt. Liever kijk ik naar wat een studentbestuurder wél krijgt. Dat is namelijk helemaal geen duur, maar juist een heel goedkoop cadeau. De studentbestuurder hoeft namelijk met dit amendement geen collegegeld te betalen voor onderwijs waar hij/ zij toch geen deel van uit kan maken in verband met voltijd besturen. Daarnaast telt het bestuursjaar niet mee als uitloopjaar op de nominale studietijd en zit de voltijd studentbestuurder daarmee niet meteen aan het plafond om zodoende de langstudeerboete van €3000,- extra te moeten betalen. Laat staan de academische vrijheid voor de studenten, de profilering voor onderwijsinstellingen en de stad.

Als tweede argument gebruiken zij dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt tussen voltijd en deeltijd studentbestuurders. Dat het ongewenst is, is een mening die ik niet kan weerleggen. Dat is namelijk aan hen. Dat er onderscheid wordt gemaakt is logisch. Een deeltijd student kan namelijk nog naast de studie, besturen. Daarom is het deeltijd en niet voltijd besturen. Ook zou het amendement “Collegegeldvrij Besturen” uitermate negatief uitpakken voor de deeltijd bestuurders. Echter zou het wel heel merkwaardig zijn om deeltijd te besturen en jezelf voltijd uit te schrijven. Dat is pas ongewenst en zeker geen slimme zet.

Als laatste argument geven Van Rooy en Van Oorschot tegen het amendement aan dat de universiteiten inkomsten mislopen doordat enkele voltijd studenten zich voor een jaar uitschrijven. Dit is deels waar. Een onderwijsinstelling wordt namelijk elk jaar gefinancierd met een budget op basis van o.a. het aantal ingeschreven studenten (nominale studieduur), het aantal diploma’s en promoties. Een kleine kanttekening wil ik hier wel bij maken. Op dit moment wordt een onderwijsinstelling volledig bekostigd voor de voltijd studentbestuurder, maar in praktijk zal deze student geen gebruik maken van de faciliteiten als een voltijd student (tentamens, projectgroepen, colleges volgen, et cetera). De onderwijsinstellingen strijken dus op dit moment geld op terwijl zij geen kosten maken aan de studentbestuurder. Nu snap ik wel dat er door sommige onderwijsinstellingen moeilijk gedaan wordt omtrent het VVD-D66 voorstel. Hierdoor missen zij namelijk de ‘extra’ bekostiging.

Profileringsfonds

Tijdens het collegegeldvrij besturen zal elke voltijd studentbestuurder niet bekostigd worden, maar wel gebruik maken van – alleen – het profileringsfonds. Echter zal de student het niet bekostigde jaar compenseren, omdat deze weer na het bestuursjaar verder moet studeren (minimaal een jaar langer). Hierdoor zal de student weer bekostigd worden en verder studeren binnen de nominale studieduur. Netto dus geen extra kosten voor de onderwijsinstellingen, de overheid betaalt niet meer voor wat niet gebruikt wordt (jaar studie) en de actieve studentbestuurder heeft de kans de langstudeerboete te ontlopen. Een win-win situatie.

Nut van studentbestuurders

De meningen van Van Rooy en Van Oorschot over dat zij groot voorstander zijn van studenten die naast hun studie actief zijn in het verenigingsleven delen wij wél met elkaar. Onderwijsinstellingen krijgen door gebruik te maken van het collegegeldvrij besturen de blijvende mogelijkheid om studentbestuurders te ondersteunen die belangrijke taken en administratieve lasten/ kosten van de instellingen overnemen, zoals het organiseren van de carrièredagen voor alle studenten met oog op arbeidsmarkt en toekomstige werkgevers en besturen van studie-, sport-, en gezelligheidsverenigingen die de binding met de onderwijsinstelling vergroten (binding met instelling is de grootste indicator voor studiesucces en het tegengaan van de terugloop van fulltime bestuursfuncties door het wegnemen van een belangrijke barrière (langstudeerboete).

Tags: , , , , , ,