25 05
2010

framing, plugging and priming

Geplaatst door: krijvenaar in varia

‘U draait en u bent niet eerlijk’: in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 gaan politieke partijen duidelijk zichtbaar framen, primen en pluggen in hun strijd om de kiezersgunst. Zo ook in het Lijsttrekkerdebat op maandag 24 mei, althans volgens RTL Nieuws.

Hoe werkt dat, wat zijn dilemma’s? Wat is te zeggen over de voorbeelden vanuit verschillende wetenschappelijke en praktische invalshoeken? Hierover delen twee internationale topsprekers uit de wetenschap hun visie: dr. Yiannis Gabriel en dr. Jaap van Ginneken. Maarten Molenbeek MA benadert framen vanuit de praktijk van spindoctoring.

”Drie topsprekers over: Spinnen, draaien en verhalen vertellen”, vindt plaats op donderdag 3 juni 2010 in de Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514 EA te Den Haag. De bijeenkomst is specifiek gericht op communicatievakgenoten, die werken op D-niveau en in het bijzonder voor public affairs professionals.

Achtergrondinformatie

Framing is een populaire trend waarbij wordt beoogd interpretaties van informatieve boodschappen te laten prevaleren boven andere. Invalshoek voor het communiceren vanuit een bepaalde context is het denken vanuit doelgroepen en het aansluiten op beleving, normen en waarden van die doelgroepen. In het verlengde van framen hebben we het op 3 juni ook over priming en plugging. Priming bereidt doelgroepen voor op boodschappen zonder dat de doelgroep zich daarvan bewust is. Plugging maakt gebruik van de techniek om een boodschap onder de aandacht te brengen, terwijl die verpakt is in een andere context.

Logeion heeft framing, priming en plugging als een van de belangrijke trends in het vak benoemd en dat is mede de aanleiding voor deze topbijeenkomst. In de aanloop naar de bijeenkomst zal Logeions TrendTeam een discussie starten op de Logeion Linkedin groep. Voorbeelden en dilemma’s die in de online discussie worden genoemd, komen terug op de bijeenkomst. Het TrendTeam beloont de beste bijdrage aan de Linkedin discussie met een gratis toegang voor deze topbijeenkomst.

Prof. Dr. Yiannis Gabriel heeft een leerstoel organisatietheorie en leidt de School of Management van Bath University in Engeland. Professor Gabriel heeft wereldwijde bekendheid gekregen door zijn baanbrekend werk over ‘organizational storytelling and narratives’, in management en onderzoek. Hij zet zich in, vaak samen met zijn studenten en collega onderzoekers om verscheidene sociale en organisatorische verschijnselen te kunnen bestuderen. Hij zoekt, lokt verhalen uit en zet ze in de context van bijvoorbeeld de crisis en het effect daarvan op managers die hun baan zijn kwijtgeraakt. Recent onderzocht hij ontwikkelingen in ziekenhuizen en scholen en weet hier heel boeiend over te schrijven en te vertellen. Hierbij heeft hij ook de relatie tussen leider en volger, groepsdynamiek meegenomen. Hij onderzocht meer dan 400 verhalen in organisaties en laat o.a. zien hoe fantasieën, nostalgie, beledigingen en excuses duidelijk worden in verhalen.

Dr. Jaap van Ginneken was de laatste jaren associate professor aan het Euro American Institute van de Ceram businessschool in het Sophia Antipolis sciencepark -een hightechcampus bij Nice. Hij verzorgt lezingen in binnen- en buitenland over massamediale onderwerpen. Van Ginneken was eerder lange tijd verbonden aan de afdeling Communicatiewetenschap en de International School van de Universiteit van Amsterdam. Hij is van huis uit sociaal psycholoog, en promoveerde cum laude over massapsychologie.

Maarten Molenbeek MA, werkzaam als communicatieadviseur bij de Gemeente Rotterdam, heeft voor zijn Master Thesis Media & Journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar het fenomeen spindoctoring in de Nederlandse politiek. In september 2008 is hij afgestudeerd op het onderwerp spindoctoring en behaalde hij zijn Master of Arts titel. In 2009 breidde hij het onderzoek samen met studiebegeleider Chris Aalberts (PhD Media & Politiek) verder uit. Dat resulteerde in het boek ‘U draait en u bent niet eerlijk’.