19 01
2012

3679 moties in 2011

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

De Tweede Kamer heeft meer moties ingediend bij de regering dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Jaarcijfers 2011, die de Tweede Kamer op donderdag 19 januari jl. openbaar heeft gemaakt. In 2010 werden nog 1734 moties ingediend, in 2011 was dit aantal gestegen tot maar liefst 3679.

Het aantal vragen dat de Tweede Kamer stelde aan de regering steeg flink. Waar in 2010 nog 2552 vragen werden ingediend, was dat aantal in 2011 gestegen naar 3055. Daarmee kwam het aantal Kamervragen in 2011 ongeveer op het niveau van 2008 en 2009. De ‘dip’ van 2010 is mede te verklaren door de val van het kabinet en de daaropvolgende verkiezingstijd.

Kampioen Kamervragen 2011 is PvdA-Kamerlid Frans Timmermans met 97 schriftelijke vragen met Sharon Gesthuizen (SP) op de tweede plaats met 94 kamervragen. Kampioen van 2010 Marianne Thieme (PvdD) eindigde als vierde.

Uit de cijfers blijkt verder dat staatssecretaris Bleker de Tweede Kamer het vaakst te woord stond in vergelijking met andere bewindslieden: hij verscheen 127 keer. Premier Rutte sluit de rangen met slechts 27 Kamerbezoeken.

De totale vergadertijd in de plenaire zaal was in 2011 1177 uur en de Kamer kwam 111 maal plenair bijeen. Onder het tv-kijkend publiek was het debat over de politietrainingsmissie in Afghanistan op 27 januari het populairst. 154.000 kijkers stemden op het live-debat af.

Uit de Jaarcijfers 2011 valt verder op dat GroenLinks weinig succes had bij het indienen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) op wetsvoorstellen. Van de 28 ingediende amendementen werd er niet één aangenomen door de Kamer of overgenomen door het kabinet.

In 2011 telde de publieke tribune 59.376 bezoekers, twee keer zo veel als in 2007. In haar nieuwjaarspeech maakte Kamervoorzitter Gerdi Verbeet bekend dat na het zomerreces alle openbare bijeenkomsten van de Kamer via internet te volgen zullen zijn. Ook moeten de parlementaire documenten via internet makkelijker beschikbaar komen.

Bron: Tweede Kamer

Tags: ,