9 02
2010

Machiavelliprijs 2009

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Journalist Jeroen Smit krijgt de Machiavelliprijs 2009 voor de manier waarop hij met zijn boek De Prooi de oorzaken van de economische crisis voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt. Dit aan de hand van de lotgevallen van ABN Amro. De prijs die jaarlijks wordt toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie wordt – voor de 21ste keer – op dinsdag 9 februari uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Machiavelli Marja Wagenaar.

Het afgelopen jaar is politiek en publicitair beheerst door de economische crisis. Daarom heeft de jury besloten dat de Machiavelliprijs dit jaar moet worden uitgereikt aan iemand die op dit vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd. Dat is Jeroen Smit. “Met zijn boek De Prooi maakt hij precies duidelijk hoe kon gebeuren wat is gebeurd,” aldus het juryrapport. “Dat Smit ervoor kiest om in het twittertijdperk een doorwrocht boek te schrijven vereist moed, doorzettingsvermogen en uitzonderlijk journalistiek vakmanschap”. En verder: “Het boek leest bovendien als een spannende detective. Smit beschrijft de overnamestrijd om ABN Amro op een wijze die vergelijkbaar is met een zoektocht naar een Da Vincicode. Daarmee maakt Smit een complexe machtsstrijd om één van de grootste Nederlandse banken toegankelijk en inzichtelijk voor een breed lezerspubliek.” Het juryrapport concludeert: ”De Chinese muur van ontoegankelijkheid die banken tot voor kort om zich heen opwierpen is door Jeroen Smit op een gedetailleerde en briljante wijze geslecht. Het resultaat is een boek waarvan de betekenis ver uitstijgt boven het eigenlijke onderwerp.’

Prof. dr. Roel Coutinho zal voorafgaand aan de prijsuitreiking de Machiavellilezing 2009 houden, getiteld ‘Het gezag van de wetenschap in gedrang.’ Coutinho is directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten aan het Academisch Medisch Centrum/ Universiteit van Amsterdam. Hij constateert dat het gezag van deskundigen in de loop der jaren is uitgehold. Coutinho vraagt zich hardop af hoe er opnieuw begrip kan worden gecreëerd voor de onzekerheid die inherent is aan de wetenschap en welke rol de media daarbij zouden kunnen en moeten spelen.

Machiavelli-bijeenkomst: dinsdag 9 februari 2010, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag