14 02
2013

nestbevuiling

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Nederlandse politici, die Nederland bestempelen als belastingparadijs doen aan ‘nestbevuiling’, zo stelt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën (VVD) in het debat over de Belastingverdragen in de Tweede Kamer.

Behalve in diverse media spreken Tweede Kamerleden met enige regelmaat over Nederland als belastingparadijs. De rechtvaardiging voor deze ‘nestbevuiling’ vinden deze kamerleden in de veronderstelling dat duizenden brievenbusfirma’s jaarlijks biljoenen euro’s doorsluizen. SP-er Arnold Merkies vindt alleen daarom dat Nederland voldoet aan de definitie van belastingparadijs.

Weekers reageert zichtbaar geïrriteerd: ‘kwalificaties als “belastingparadijs” werp ik verre van mij. Het is een vorm van bevuiling van het eigen nest, wat alleen maar schade toebrengt aan Nederland’.Rode loper

De bewindsman benadrukt dat hij niets ziet in solistische maatregelen van Nederland om het belastingregime voor internationale bedrijven aan te scherpen. ‘De Britten en Zwitsers lachen zich een hoedje als wij ons belastingklimaat verslechteren. Zij zullen de rode loper uitleggen voor bedrijven die zich daar willen vestigen. Daar voel ik niets voor, ik knok voor elke arbeidsplek die we hier hebben.’

Weekers heeft wel degelijk aandacht voor de grote geldstromen die door Nederland gaan, zegt hij. ‘Als blijkt dat daar kwalijke aspecten aan zitten, dan zullen we daarop adequaat reageren.’ Deze kwestie wordt onderzocht door SEO Economisch onderzoek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast loopt er een OESO-onderzoek naar belastingontwijking. In dat verband draagt Nederland ‘buitengewoon actief’ bij aan de aanpak van het probleem, aldus Weekers. ‘Belastingontwijking is ook mij een doorn in het oog.’ De eerste tussenrapportage van de OESO bevat volgens Weekers geen signalen dat er in Nederland iets bijzonders aan de hand is. De staatssecretaris houdt de Kamer op de hoogte van nieuwe bevindingen, die worden verwacht in september 2013.

Bron: SC

Tags: , , , ,