18 01
2010

politiek en eigen gezondheid

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Rathenau InstituutPersonalisering van zorgtechnologie is een veelbelovende sociaal-technologische trend die het individu toenemende mogelijkheden biedt de eigen gezondheid onder controle te houden, waardoor individuele vrijheid toeneemt.

Komt een waarde als solidariteit onder druk te staan en kan de invloed van marktpartijen op onze gezondheidsbeleving zich uitbreiden?  Heeft gevolgen voor de inrichting van ons zorgstelsel die wellicht niet in het voordeel van de zorgconsument en de samenleving als geheel zijn?

De belangrijkste boodschap van het rapport van het Rathenau Instituut is dat het vervullen van de belofte van personalisering van zorgtechnologie aanpassingen vergt van de rollen van verschillende actoren, waaronder verzekeraars, medische professionals en gebruikers. De overheid zou bijvoorbeeld een rol als actieve veldspeler in plaats van een overkoepelend toezichtorgaan kunnen vervullen.

Belangrijke vragen tijdens het debat betreffen kwesties als ‘Moet de politiek een rol spelen in deze ontwikkelingen?’ en ‘Op welke manier moet het werkveld in de zorg hiermee omgaan?’

Rathenau Instituut, donderdag 21 januari 2010, Expozaal Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, van 13.30-17.00 uur.