16 11
2011

strategisch lobbyen bij politici

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

In 2011 heeft Sofie van Hees, student sociale wetenschappen aan de VU, onderzoek gedaan in het kader van haar Master Beleid, Communicatie en Organisatie. pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting heeft als deelnemer geparticipeerd in dit uitstekende onderzoek.  

Samenvatting

In dit onderzoek is het proces van lobbyen door multinationals in de Haagse setting geanalyseerd. Multinationals kunnen door middel van strategische politieke activiteit het politiek beleid veranderen. Het belang van een sterke politieke strategie is groot voor multinationals.

Lobbyen is een onderdeel van de politieke strategie en vormt het geheel van activiteiten dat erop gericht is om via informatie en zakelijke argumentatie invloed uit te oefenen op beleidsvoorbereiders en beleidsbeslissers (Bennis, Pauw & Van Schendelen, 1990).

Lobbyen wordt over het algemeen gezien als informeel en verborgen. Door middel van dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in het proces van lobbyen.

Voor dit onderzoek zijn zestien lobbyisten geïnterviewd die lobbyen voor een multinational gevestigd in Nederland. De lobbyisten zijn werkzaam bij lobbykantoren, gespecialiseerde adviesbureaus, brancheorganisaties of de multinationals zelf. De topics van de vragenlijst zijn; methoden, middelen, setting en proces van lobbyen.

Er werd daarnaast dieper ingegaan op voorwaarden voor een succesvolle lobby en never do’s tijdens het lobbyen. De lobbyisten uit dit onderzoek onderscheiden vijf fasen in het proces van lobbyen.

Fase één beslaat het monitoren van de actualiteiten en de politieke agenda.

De tweede fase start wanneer een issue zich aandient. Tijdens fase twee wordt deze issue in kaart gebracht.

In de derde fase gaat de lobbyist op zoek naar mogelijke stakeholders in de issue. Een boodschap wordt sterker wanneer er medestanders gevonden zijn.

In de vierde fase wordt de strategie uitgevoerd. De informatiestrategie richt zich op het verstrekken van informatie met betrekking tot de issue aan de beleidsbeslisser (Hillman & Hitt, 1999).

De laatste fase bestaat uit het overbrengen van de boodschap naar de beleidsbeslisser.

In het proces van lobbyen bestaat ruimte om terug te gaan naar een vorige fase.

De reputatie en het netwerk van de lobbyist hebben invloed op het verloop van de lobby. Daarom is het van belang tijdens de lobby informeel en formeel contact te onderhouden met beleidsbeslissers.

Bron: masterthesis ‘contacten activeren. strategisch lobbyen bij politici’, augustus 2011, Sofie van Hees (VU)

Tags: , , , , , ,