berichten over ‘fundraising’

25 01
2012

politieke giften

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinetsvoorstel om de financiering van politieke partijen transparanter te maken. 

De Wet financiering politieke partijen (32 752)  en de Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)  schrijven voor dat alle politieke partijen giften vanaf 1000 euro registeren. De donateur is dan bekend bij het ministerie, maar niet bij het publiek.

Bij giften vanaf 4.500 euro moet de naam van de gever openbaar zijn en in het financieel jaarverslag van de partij staan.

Geen bezwaar

Nu geldt die verplichting alleen voor giften van bedrijven en verenigingen en niet voor geld van particulieren. Bovendien kon tot nu toe de gever bezwaar maken tegen openbaarmaking en die mogelijkheid vervalt. De nieuwe, strengere regels gelden voor alle partijen, ook voor partijen die geen subsidie krijgen, zoals de PVV.

Bron: NOS