6 11
2012

brieven aan (in)formateurs

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Nu de formatie voorbij is, komen – conform gebruik  – steeds meer documenten naar buiten, zoals het overzicht van de belangengroepen en individuen die gedurende de (in)formatie brieven aan de onderhandelaars zijn gestuurd. Mysterieuze genootschappen zoals de vrijmetselaars of de wapenlobby staan er niet tussen, maar verder schreef heel ‘corporatistisch en activistisch Nederland’, waaronder de anti-organisaties in de vorm van KWF,  de Nederlandse Public Health Federatie, de Dierencoalitie en wat al niet meer.

Onder meer oud-premier Balkenende probeerde op 8 oktober jl. een lans te breken voor duurzame groei met een brief: ‘Dutch Sustainable Growth Coalition, mr.dr. J.P. Balkenende, vz.’  Het onderwerp was: ‘Subs. duurzame econom. groei’

Op 18 september ging het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) de oud-premier al voor. Het is onduidelijk in hoeverre de betogen gehoor vonden bij VVD en PvdA. Het VOC lijkt goede zaken gedaan te hebben: de wietpas is van de baan. Het kwam natuurlijk wel goed uit dat de PvdA ook al tegen de wietpas was.

Eind september schreven de SGP-jongeren een brief waarin ze aandacht vroegen voor medisch-ethische thema’s zoals het recht op leven (abortus, embryo-onderzoek), de weigerambtenaar en de positie van religieuse minderheden. Ze kregen een standaardbrief terug van de onderhandelaars en zagen hun punten niet terug in het akkoord.

De Nederlandse Stomavereniging deed de oproep: ‘Laat de stomadrager niet zakken.’ Het woord stoma komt in het regeerakkoord niet voor.

Unibet en de Brancheorganisatie van Speelautomaten stuurden brieven over het kansspelbeleid en de Stichting Moedige Moeders vroeg aandacht voor verslaafde jongeren. De Nederlandse Federatie van edelpelsdierenhouders drukte de onderhandelaars op het belang van de pelsdierhouderij; de Dierencoalitie pleitte voor een aparte staatssecretaris voor Dierenwelzijn.

Het Europeesk Buro foar Lytse Talen deed een beroep op VVD en PvdA voor bescherming van het Fries en het Nedersaksisch. De Stichting Afro-Surinaamse levensbeschouwing en spiritualiteit pleitte voor zendtijd voor Afro-Surinaamse levensbeschouwing en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging vroeg om aandacht voor het belang van bijen in de voedselproductieschakel. Dr. André Kuipers, astronaut ESA, deed zijn zegje over de Nederlandse bijdrage aan de Europese ruimtevaart.

Het laatste woord was voor de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel. Op 25 oktober vroegen zij aandacht voor, inderdaad, gepensioneerden. Vier dagen later presenteerden Rutte en Samsom hun akkoord met daarin een versnelde verhoging van de aow-leeftijd.

Bron: Parool.nl

Tags: , , ,