berichten over ‘informatie’

16 10
2017

Open Society

Geplaatst door: krijvenaar in varia

van onze webredactie – On Thursday November 23 2017 the annual WRR Lecture will take place at Theatre Diligentia in The Hague. Keynote speaker is Michael Ignatieff, president and rector of the Central European University (CEU) in Budapest. The title of the lecture is: ‘Open Society: Its Old Enemies and its New Friends’. Lees verder »

25 09
2017

hoe werkt de EU?

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

Europa is dichterbij dan je denkt. De EU investeert in openbaar vervoer in Arnhem, financiert dakboerderijen in Den Haag, stuurt Nederlandse studenten naar het buitenland met een Erasmusbeurs en zorgt voor strenge eisen waaraan ons voedsel moet voldoen.

Ook in het werk als communicatieprofessional bij of voor lokale en regionale overheden ben je misschien al aangelopen tegen “die Europese regels”. Mag je als gemeente je eigen profvoetbalclub met miljoenen euro’s ondersteunen of is dat ongeoorloofde staatssteun? En gaan we door dat stukje groen een weg aanleggen of is het ‘stukje groen’ Europees beschermd natuurgebied? Of misschien ben je gewoon de communicatieprofessional die zich afvraagt waarom communicatie over de EU vaak zo moeizaam verloopt? Lees verder »

14 11
2016

transparant wantrouwen

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

van onze webredactie – column van Robbert Baruch – Meer transparantie zal niets oplossen.
TransparanTasWanneer ga je je partner vragen om inzicht te geven in zijn of haar agenda, intenties en afspraken? De vraag naar transparantie is eerder een teken van wantrouwen dan een poging om vertrouwen te herstellen.

Het is mijn sterke overtuiging dat iedere lobbyist niet een foto van het Binnenhof in zijn kamer moet hebben hangen, maar een staatsieportret. Immers: het belangrijkste wat een politiek ambachtsman (of het nu een lobbyist is of een Kamerlid) doet, is het in standhouden van de democratie zoals we die in Nederland kennen en willen bewaren.

Macht uitoefenen gaat beter in een dictatuur: met geld, geweren of concentratiekampen is beleid effectiever te beïnvloeden dan door het bijwonen van procedurevergaderingen. Aan de andere kant: consequentie-loos een mening verkondigen gaat beter in een anarchie. Nee: op de lange termijn zijn wij allemaal onderdeel van hetzelfde probleem, of zoals u wil, van dezelfde oplossing; die democratie heet. Lees verder »

19 09
2014

langdurige zorg communiceren

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, varia

Auteurs: Rutger de Graaf specialiseert zich in het samenspel tussen maatschappelijke verantwoording en externe communicatie in de zorg. Roel van den Tillaart werkt als adviseur (lokale) lobby voor onder meer zorgaanbieders. Zij werken samen op De Lobbyvakschool. Deze bijdrage heeft deze bron.

De meeste zorgaanbieders zetten in hun communicatie de cliënt centraal. Dat klinkt goed, maar ze hebben te weinig oog voor de gemeenten, terwijl de aanbestedingen in volle gang zijn.

In de komende anderhalve maand ronden gemeenten de aanbestedingsprocedure voor de Wmo af. De criteria voor de gunning is door de gemeenteraden vastgelegd in beleidskaders en verordeningen. Die criteria gaan natuurlijk over de cliënt, maar ook over bredere problematiek in het sociale domein.

Anders positioneren
De nieuwe coalitie in Zaanstad herbevestigde deze focus onlangs treffend in haar akkoord: cliënttevredenheid en betrokkenheid zijn leidend. In wisselende bewoordingen zijn deze wensen in veel gemeenten geformuleerd. Dat vraagt van zorgaanbieders dat zij zich anders, meer als maatschappelijke ondernemers, positioneren. Lees verder »

30 03
2014

lobby lokaal kansrijk

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Lobbyen voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen kan lucratief zijn; Lobbyen na de verkiezingen biedt ook genoeg kansen, zo laat (stage-)onderzoek “Achter gesloten deuren” zien.

Brief naar formateur niet effectief

De onderzoekers onderscheiden vier stappen die worden doorlopen als een college aantreedt na de verkiezingen: verkennen, onderhandelen, formeren en het tekenen van het coalitieakkoord.

Hieruit wordt dan het collegeprogramma gedestilleerd. De traditionele brief naar de onderhandelaars of formateur om de belangen te behartigen blijkt doorgaans niet effectief.

Het onderzoek schetst een beeld van de tamelijk gesloten periode van onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen , inzicht geven in elke fase van het proces en hoe de lobby kan worden aangewend.  Lees verder »

6 11
2012

brieven aan (in)formateurs

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Nu de formatie voorbij is, komen – conform gebruik  – steeds meer documenten naar buiten, zoals het overzicht van de belangengroepen en individuen die gedurende de (in)formatie brieven aan de onderhandelaars zijn gestuurd. Mysterieuze genootschappen zoals de vrijmetselaars of de wapenlobby staan er niet tussen, maar verder schreef heel ‘corporatistisch en activistisch Nederland’, waaronder de anti-organisaties in de vorm van KWF,  de Nederlandse Public Health Federatie, de Dierencoalitie en wat al niet meer.

Onder meer oud-premier Balkenende probeerde op 8 oktober jl. een lans te breken voor duurzame groei met een brief: ‘Dutch Sustainable Growth Coalition, mr.dr. J.P. Balkenende, vz.’  Het onderwerp was: ‘Subs. duurzame econom. groei’ Lees verder »

7 03
2012

(in)formateur

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

In de Tweede Kamer komt het voorstel van de leden Schouw en Van der Ham (D66) aan de orde over de wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s).

Niet de Koning(in) maar de Tweede Kamer moet voortaan de (in)formateurs benoemen. Schouw en Van der Ham willen dat de regie in de kabinetsformatie bij de volksvertegenwoordiging komt te liggen. Hun voorstel krijgt steun van PvdA, PVV en GroenLinks (74 zetels).

Na de verkiezingen benoemt de Koning(in), na het raadplegen van de fractievoorzitters en andere adviseurs, een informateur. Deze onderzoekt welke coalities mogelijk zijn. Als er meer duidelijkheid is, benoemt het staatshoofd een formateur, die een kabinet probeert te vormen. Het is nog onzeker of het voorstel van Schouw en Van der Ham om die procedure te veranderen een meerderheid krijgt. De opstelling van de SP moet de doorslag geven. Lees verder »