berichten in ‘Den Haag morgen’

11 12
2012

Verdaas

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

18 december 2012 – Koningin Beatrix heeft Sharon Dijksma beëdigd als staatssecretaris van Economische Zaken. Daarmee is het kabinet weer compleet. Dijksma volgt haar PvdA-partijgenoot Co Verdaas op.Dijksma zat van 1994 tot 2007 en van 2010 tot september dit jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer. Tussendoor was ze staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Balkenende IV.

Na het plotselinge opstappen van staatssecretaris van EZ, Co Verdaas (PvdA) op donderdag 6 december jl. vanwege een ‘bonnetjes-affaire’ in zijn tijd als GS van de provincie Gelderland is naarstig gezocht naar een waardige opvolger. Minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) meldt dat het ‘rond het weekeinde’ bekend gaat worden wie de opvolger wordt.

Zwolle-Arnhem i.p.v. Nijmegen-Arnhem

Verdaas bood zijn ontslag aan vanwege vraagtekens bij de rechtmatigheid van zijn declaraties voor woon-werkverkeer en de onduidelijkheid over zijn feitelijke woonplaats in de tijd dat hij Gedeputeerde was in Gelderland. Zo zou hij niet in Nijmegen wonen, zoals het provinciereglement voorschrijft, maar in het Overijsselse Zwolle. Verdaas trad af na amper een maand in functie te zijn geweest.

De PvdA is sindsdien op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het staatssecretariaat op Economische Zaken. De partij wil dit keer helemaal zeker weten dat er niet weer ‘gedonder’ ontstaat rond het verleden van de nieuwe staatssecretaris van EZ. Lees verder »

6 11
2012

brieven aan (in)formateurs

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Nu de formatie voorbij is, komen – conform gebruik  – steeds meer documenten naar buiten, zoals het overzicht van de belangengroepen en individuen die gedurende de (in)formatie brieven aan de onderhandelaars zijn gestuurd. Mysterieuze genootschappen zoals de vrijmetselaars of de wapenlobby staan er niet tussen, maar verder schreef heel ‘corporatistisch en activistisch Nederland’, waaronder de anti-organisaties in de vorm van KWF,  de Nederlandse Public Health Federatie, de Dierencoalitie en wat al niet meer.

Onder meer oud-premier Balkenende probeerde op 8 oktober jl. een lans te breken voor duurzame groei met een brief: ‘Dutch Sustainable Growth Coalition, mr.dr. J.P. Balkenende, vz.’  Het onderwerp was: ‘Subs. duurzame econom. groei’ Lees verder »

5 11
2012

hype: zorgpremie

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Bron: De Volkskrant

Fact finding over de koopkracht en Rutte II: is de paniek terecht? Eerst was er een koopkrachtdaling van 0,6 procent voor de hogere inkomens. Toen bleek dat de zorgpremie stijgt, tot wel 480 euro per maand. En, meldde RTL: 30 procent inleveren zal niet zelden voorkomen.

Is de paniek over het verlies aan koopkracht terecht?

Het is op zijn minst voorbarig. Veel Nederlanders gaan er door de kabinetsplannen niet of nauwelijks op achteruit. Uitkeringsgerechtigden en lagere inkomens, tot 30 duizend euro, kunnen zelfs een voordeeltje verwachten. Alleen voor hogere inkomen is er veelal sprake van een duidelijk verlies aan koopkracht.

En voor die groep stijgt de zorgpremie ook nog eens met 480 euro per maand?

Dat is een misvatting. De afgelopen dagen zijn veel bedragen op een hoop gegooid; vooral de combinatie van 70 duizend euro en 480 euro veroorzaakte veel rumoer. Het zit anders. In het ongunstigste geval gaan tweeverdieners die samen 140 duizend euro verdienen, voortaan samen 480 euro per maand extra betalen voor de zorgpremie. Maar zelfs in dit geval gaat het per persoon voor een inkomen van 70 duizend euro dus maximaal om 240 euro. Een alleenstaande die 70 duizend euro verdient, moet per maand 145 euro bijbetalen. Wie met zijn tweeën 70 duizend euro verdient – dus elk apart gemiddeld 35 duizend euro – zal de zorgpremie niet zien stijgen. Lees verder »

4 11
2012

lobbyparagraaf (het vervolg)

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Met het pleidooi van Lea Bouwmeester (PvdA) voor een lobbyparagraaf is de lobby opeens zélf een item op de politieke agenda. Het PvdA-Kamerlid wil de invloed van lobbyisten met een paragraaf bij iedere nieuwe wet zichtbaar maken. Daarmee wil ze op de eerste plaats de macht van de tabaksindustrie breken. Een kwestie van transparantie, of platte partijpolitiek?

Auteur: Roel van den Tillaart, junior consultant Van Belang & Partners

De lobbyparagraaf: transparantie of platte partijpolitiek?

Als het Rekenkamerrapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak op haar bureau valt is de maat voor Lea Bouwmeester vol. Twee weken eerder raakte Philip Morris in opspraak na een reportage van EenVandaag. De tabaksproducent stuurde gemeenteraadsleden uit Bergen op Zoom, waar de Marlboro-sigaretten van de band rollen, een voorgekookte brief zodat zij bij partijgenoten in de Kamer tegen de voorgenomen accijnsverhoging konden lobbyen. Bouwmeester, op dat moment woordvoerder verslaving, duikt er op. “Schandelijk” en “moreel verwerpelijk”, bijt ze de camera toe en ze roept ‘de minister van tabak’, zoals Edith Schippers (VWS) in antirookkringen bekend staat, op de industrie tot de orde te roepen. Lees verder »

13 09
2012

coalitie

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Op basis van de prognoses na de exitpolls zijn verschillende meerderheidscoalities mogelijk:

VVD met PvdA: 81 zetels zonder meerderheid in de Eerste Kamer

•VVD met PvdA en CDA: 94 zetels met een meerderheid in de Eerste Kamer

•VVD met PvdA, CDA en D66: 106 zetels met een meerderheid in de Eerste Kamer

VVD met PvdA en D66 (Paars): 93 zetels zonder meerderheid in de Eerste Kamer

•VVD met PvdA, D66 en GroenLinks (Paars +): 97 zetels met  meerderheid in de Eerste Kamer

•PvdA met SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren: 77 zetels, zonder meerderheid in de Eerste Kamer

12 09
2012

exitpoll om 21.30 uur

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

De VVD blijft de grootste partij in de Tweede Kamer  in de definitieve prognose van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen (12 september 2012, 21.30 uur).

VVD – 41 zetels

PvdA – 40

SP –  15

PVV – 13

CDA – 13

GroenLinks – 4

D66 –  12

ChristenUnie – 4

SGP – 3

Partij voor de Dieren – 2

50PLUS  – 3

Volgens de voorlopige prognose is de opkomst 73 procent (in vergelijking:  in 2010  ruim 75 procent en in 2006 80 procent). Lees verder »

10 09
2012

verkiezingen en remonstranten

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Auteur: Joost Röselaers, remonstrants predikant in Amsterdam

Komende woensdag 12 september vinden de (vervroegde) verkiezingen plaats, na de val van het eerste minderheidskabinet Rutte. Doordat de verkiezingen vlak na de zomervakantie plaatsvinden is er sprake van een korte campagnetijd. Welke onderwerpen spelen in de campagne een belangrijke rol en verdienen nader onderzoek bij het bepalen van een stemkeuze?

Europese crisis

Hèt onderwerp van de komende verkiezingen. De huidige economische crisis kan alleen worden opgelost op Europees niveau. Tenzij we besluiten om uit de Eurozone te stappen en dan dreigt een nieuwe crisis. Wilders, als populistich-nationalist, heeft ‘Europa’ als hoofdthema van de verkiezingen gekozen. Ik ben het niet met zijn oplossingen eens, maar hij raakt met dit onderwerp een gevoelige snaar. Onze politici zijn er de afgelopen decennia niet in geslaagd om het volk blijvend te enthousiasmeren voor het Europese project. Hoewel we Euro’s in de portemonnee hebben, zonder grenscontroles reizen naar EU-landen en dagelijks met Europese wetgeving te maken hebben, staan de idealen van Europa ver van ons af. Lees verder »

9 07
2012

oppositioneel effect

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

In de regeerperiode van het minderheidskabinet Rutte-1 (VVD en CDA), door de PVV gedoogd, heeft de oppositie, ondanks al het gekef, geen enkel wetsvoorstel kunnen blokkeren.  Uit onderzoek van de stemmingen in de Tweede Kamer tussen 14 oktober 2010, de dag waarop het kabinet onder leiding van Mark Rutte werd beëdigd, en de val van dat kabinet op 23 april 2012 blijkt dat alle 218 wetsvoorstellen, waarover in die periode door handopsteken is gestemd, zijn aangenomen. De hamerstukken zijn niet meegeteld.

De regeringspartijen, de SGP en gedoogpartij PVV stemden het meeste voor. De Partij voor de Dieren en de SP waren de grootste dwarsliggers. De Partij voor de Dieren zag geen heil in 63 van de 218 wetsvoorstellen, de SP gaf in 56 gevallen geen steun.

Tweede Kamerleden dienden onder het kabinet-Rutte 791 keer een voorstel in om een wetsvoorstel te wijzigen. Daarvan werden er 271 aangenomen. Dat betekent dat ruim 34 procent van deze amendementen succes had.

Lees verder »

12 06
2012

collegegeldvrij besturen

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

De Senaat blijft voortbestaan!

Tweede Kamer kiest voor Collegegeldvrij Besturen: Grote vreugde heerst bij de besturen van de Nederlandse studentenverenigingen nu het amendement ‘Collegegeldvrij Besturen’ – amendement Lucas-Van der Ham –  door de Tweede Kamer aangenomen is. “Bestuurders hoeven gelukkig niet meer te betalen voor onderwijs wat ze niet ontvangen, tijdens een jaar fulltime werkzaamheden voor de onderwijsinstellingen en de studentenstad” aldus Jan Boers, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Het amendement Collegegeldvrij Besturen komt studenten tegemoet die zich een jaar fulltime bezig houden met onder andere een bestuursfunctie, medezeggenschap, het bouwen van een Solar auto of topsport. Deze studenten worden momenteel al ondersteund met een beurs vanuit het profileringsfonds, maar moeten daarvoor wel collegegeld betalen, terwijl ze dat jaar geen onderwijs kunnen volgen. Jan Boers: “Met Collegegeldvrij Besturen blijft het voor de student mogelijk zich een jaar in dienst van de vereniging of Universiteit te stellen. Nu hoeven de onderwijsinstellingen het alleen nog maar over te nemen.” 

Het amendement, dat al 21 februari is ingediend door Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66), werd vandaag door de Tweede Kamer ingestemd. Anne-Wil Lucas: “Voor wat je niet afneemt hoef je niet te betalen. Als deze studenten tijdens hun bestuursjaar geen onderwijs volgen, is het raar dat ze wel collegegeld moeten betalen en dat de overheid daar gemiddeld nog eens 6000 Euro per jaar per student aan bijbetaalt. Dit voorstel maakt daar een einde aan!” Boris van der Ham voegt daar aan toe: “Met de turbulentie in het hoger onderwijs is het belangrijk actieve studenten niet te straffen, anders houden we geen academisch klimaat meer over. ” 

De LKvV heeft een model-overeenkomst opgesteld die instellingen kunnen overnemen om Collegegeldvrij Besturen mogelijk te maken. “Ik wil alle onderwijsinstellingen oproepen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden,” aldus Jan Boers. “Fulltime bestuurders zijn broodnodig voor een actieve studentengemeenschap, en met de huidige studie- en financiële druk in het hoger onderwijs kunnen ze wel een duwtje in de rug gebruiken.” Lees verder »

12 06
2012

‘Nederland verroemeriseert’

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Den Haag morgen

‘Politici zaaiden het anti EU-sentiment’ (Volkskrant opinie)

Auteur: Uwe Arnhold, uit Duitsland afkomstige jurist, sinds 1997 in Nederland.

Bij de verdere Europese integratie trekken Berlijn en Den Haag niet meer samen op. Bondskanselier Angela Merkel wil macht aan Europa overdragen. De Nederlandse politici willen dat met uitzondering van Alexander Pechtold (D66) niet.

Wil Merkel de Duitse macht in Europa vergroten en wil Den Haag het verlies van Nederlandse macht voorkomen? Dat zou je kunnen denken als je nieuws leest. Op het internet is dan ook al sprake van het Vierde Rijk – onzin die men tot nu toe slechts uit Griekenland kende.

Het is zorgelijk dat het bon ton in Den Haag lijkt te worden aan nationale sentimenten en onderbuikgevoelens te appelleren in plaats van een zakelijke en serieuze discussie te voeren. Is het politieke midden in Nederland al zo ver verwilderd en geroemeriseerd? Lees verder »