8 12
2010

Eerste Kamer gispt

Geplaatst door: krijvenaar in varia

posted by Rob Olie 8 December 2011

Gisteren waren de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer aan de orde. Het werd meteen de eerste stevige confrontatie tussen de kersverse minister-president en de oppositie in de Eerste Kamer. Geschilpunt? De BTW verhoging voor de cultuursector van 6% naar 19%.

De Tweede Kamer stemde onlangs in met de verhoging van het BTW tarief op kaartjes voor musicals, theater, concerten e.d. Het kabinet hoopt dat deze maatregel de schatkist jaarlijks 90 miljoen euro oplevert. Daarnaast zal voor zo’n 200 miljoen moeten worden bezuinigd op cultuur.In de Eerste Kamer is de weerstand groot. De oppositiepartijen, die in ieder geval tot aan de Statenverkiezingen dit voorjaar over een meerderheid beschikken, dreigen de plannen van het kabinet tegen te houden. De PvdA motie hierover werd door de minister-president ontraden. Volgende week zal de stemming over deze motie plaatsvinden.

Er dreigt dus een patstelling. Door de cultuursector wordt gesteld dat men “dubbel gepakt” wordt, nl enerzijds door de BTW verhoging en anderzijds door het fors snijden in de subsidies. Staatssecretaris Zijlstra gaf bovendien eerder deze week al aan dat hij van plan is om subsidies afhankelijk te maken van bezoekerscijfers, m.a.w. hoe minder bezoekers cq deelnemers, hoe minder subsidie wordt verleend. Een plan waar de cultuursector zich uiteraard hevig tegen verzet.

De bezwaren van de cultuursector zijn begrijpelijk, maar toch kan deze er niet aan ontkomen om kritisch naar zichzelf te kijken. De afgelopen decennia zijn er veel subsidies verleend aan diverse projecten en organisaties in de sector. Dat was simpelweg ook mogelijk: de economische tijden waren goed. Nu wij de broekriem moeten aanhalen wordt in alle sectoren gekort. We zien dit bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, maar ook de cultuursector ontkomt er niet aan. Herinnert u zich de proefballonnetjes nog in het kader van de algemene heroverwegingen, bijvoorbeeld het sluiten van een academisch medisch centrum? Als we deze parallel doortrekken: kan er bijvoorbeeld niet efficiënter met subsidies worden omgegaan als organisaties samenwerken? Fusies van orkesten en gezelschappen en andere samenwerkingsvormen zullen bespreekbaar moeten worden gemaakt.

De cultuursector zal in deze moeilijke tijden de handen ineen moeten slaan en, ondanks vaak tegengestelde belangen, gezamenlijk met alternatieven moeten komen om het hoofd te bieden aan de bezuinigingsplannen van het kabinet.