12 07
2009

gedragscode voor lobbyisten

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

In het Tweede Kamergebouw spreekt menig politicus over het gemis van een gedragscode voor lobbyisten. De gedragscode voor lobbyisten, waar nu de PvdA bij monde van Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester om heeft gevraagd, bestaat feitelijk al jaren.

Het ambtelijk apparaat van de Tweede Kamer weigert tot op de dag van vandaag om gebruik  te maken van de bestaande gedragscode van de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Dat is verbazingwekkend, want door het negeren van deze gedragscode – het Handvest van de BvPA – wordt de vrije toegang van lobbyisten tot de Tweede Kamer de facto nu bepaald door willekeur en vriendjespolitiek.

Aanleiding tot de hernieuwde roep om een gedragscode is de berichtgeving in de NRC over de vermeende financiële hulp van de tabaksindustrie aan de kleine horeca. Voor sommige Kamerleden is het onduidelijk namens wie lobbyisten precies optreden en wie hen financiert. Dit soort zaken komen in een gedragscode en zeker in het Handvest van de BvPA gewoon aan bod en zijn daarin geregeld.

Bron: FD, 11 juli 2009, Optiek (Kevin Zuidhof)