21 02
2017

grote zorgen

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

van onze webredactie – Er valt op 15 maart wat te kiezen in de zorg. Of het nu gaat om arbeidscontracten, een stelselwijziging of preventie. Het ‘Grote Zorgdebat’ op 20 februari 2017 liet 10 kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan over de toekomst van de zorg, De woordvoerders ‘zorg’ van VVD, PvdA, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, SP, D66, 50Plus spraken over de krappe arbeidsmarkt, maatwerk voor patiënten en cliënten, de juiste zorg op de juiste plaats en (natuurlijk: heel modieus) over preventie.

Hoe zet je de patiënt/cliënt centraal? Er waren uiteenlopende antwoorden. Geef zorgverleners meer tijd (Linda Voortman, GroenLinks) en patiënten/cliënten meer aandacht (Mona Keijzer, CDA), maak meer gebruik van kijk- en luistergeld (Carla Dik-Faber, ChristenUnie) of maak meer ruimte voor samen beslissen (Arno Rutte, VVD). Ook het uitzwaaien van zorgmanagers kan helpen voor meer handen aan het bed (Karen Gerbrands, PVV). Of door innovaties zoals e-health en domotica slim in te zetten (Pia Dijkstra, D66).

Volgens de woordvoerders moet vooral het beeld van werken in de zorg aantrekkelijker worden gemaakt, door meer vaste contracten voor zorgpersoneel (Renske Leijten, SP), of een jaarlijkse schrapwet die administratieve lasten vermindert (Kees van der Staaij, SGP).

Uit een peiling onder het publiek bleek (omdat er geen antwoorden zijn?) dat preventie een belangrijk thema is. Vanuit het publiek kwam dan ook de suggestie voor een preventie-akkoord voor zowel fysieke als geestelijke gezondheid. Maar hoe vrijblijvend is preventie volgens politieke partijen? Een actieve overheid die bevordert dat mensen zelf nadenken over hun eigen gezondheid (Arno Rutte, VVD), zogenaamde gezondheidsverschillen aanpakt en ook nog jongeren weerhoudt van roken (Marith Volp, PvdA) of een overheid die ouderen actief stimuleert om mee te doen in preventieprogramma’s (Leonie Sazias, 50PLUS).

Alle partijen waren het erover eens dat de bureaucratie in de zorg moeten aangepakt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in personeel in de zorgsector. De woordvoerders pleitten voor meer medewerkers op de werkvloer, verplichte bij- en nascholing en meer zorg op afstand door robots en domotica.

Het Grote Zorgdebat stond onder leiding van Donatello Piras en werd georganiseerd door ActiZ, organisatie van zorgondernemers, ANBO, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ieder(in), KBO-PCOB, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, LPGGZ, NFU, NVM Mondhygiënisten, NVVP, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, VGN, Voedingscentrum, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland.

Skipr vroeg vertegenwoordigers van organisaties na afloop om een reactie: www.skipr.nl/zorgdebat

Tags: , , , , , , , ,