25 09
2017

hoe werkt de EU?

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

Europa is dichterbij dan je denkt. De EU investeert in openbaar vervoer in Arnhem, financiert dakboerderijen in Den Haag, stuurt Nederlandse studenten naar het buitenland met een Erasmusbeurs en zorgt voor strenge eisen waaraan ons voedsel moet voldoen.

Ook in het werk als communicatieprofessional bij of voor lokale en regionale overheden ben je misschien al aangelopen tegen “die Europese regels”. Mag je als gemeente je eigen profvoetbalclub met miljoenen euro’s ondersteunen of is dat ongeoorloofde staatssteun? En gaan we door dat stukje groen een weg aanleggen of is het ‘stukje groen’ Europees beschermd natuurgebied? Of misschien ben je gewoon de communicatieprofessional die zich afvraagt waarom communicatie over de EU vaak zo moeizaam verloopt?Besluitvorming, communicatie en invloed: hoe werkt de EU?
Voor al deze geïnteresseerden organiseert Logeion voor de vierde keer de tweedaagse studiereis “Europese instellingen in Brussel” van 21-23 februari 2018. Tijdens het intensieve programma wordt ingegaan op de werking van het Europese besluitvormingsproces, de verschillende spelers daarin en hoe je als professional of als burger invloed kan uitoefenen.

Ontmoetingen met leden van het Europees Parlement, ambtenaren van de Europese Commissie en andere Europese instituten maken onderdeel uit van het programma. Ook gaan we in gesprek met vakgenoten, die lobbyen in Brussel en bespreken we vraagstukken die betrekking hebben op de communicatie met en door de EU.

De tweedaagse studiereis is georganiseerd door de Vakgroep public affairs van Logeion in nauwe samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en het Informatiebureau van het Europees Parlement.

Kosten
Logeion-leden betalen € 147,50 (excl. btw) inclusief diner in Nieuwspoort (woensdagavond), treinreis, hotel en maaltijden in Brussel. Niet inbegrepen is de overnachting in Den Haag voorafgaand aan de reis. De in rekening gebrachte bedragen hebben betrekking op het diner in Nieuwspoort en het diner in Brussel, waarvoor verschillende gastsprekers worden uitgenodigd.

Voorwaarden
Deelnemers: ervaren vakgenoten met enige kennis of professionele ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en/of public affairs;
Lidmaatschap van Logeion is een vereiste;
Er zijn maximaal 20 plekken beschikbaar; toekenning van een plaats gebeurt op basis van volgorde van inschrijving.
Heb je interesse? Meld je dan voor 9 oktober 2017. Op basis van de aanmeldingen wordt een – met de deelnemers zelf – afgestemd programma gemaakt, waarna jouw aanmelding definitief is; Spreektaal: Engels en Nederlands.

Tags: , , , , , , , , , , ,