27 01
2011

inkomens

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Posted by Rob Olie , donderdag 27 januari 2011

Deze week werd duidelijk dat de bestuurders in het onderwijs in de toekomst niet meer dan 223.666 euro mogen verdienen. Dit geldt zowel voor nieuwe benoemingen als voor herbenoemingen van bestuurders.

In de zorgsector is deze kwestie ook actueel. Nadat minister Schippers in eerste instantie had aangegeven dat het kabinet niet van plan was om de Balkenendenorm (187.000 euro) in te voeren voor de bestuurders in de zorgsector, is tijdens de behandeling van de VWS begroting  in november 201o de motie Wolbert c.s (32500-XVI nr 73) aangenomen.

Deze motie houdt in dat de regering wordt verzocht om de beloningen voor bestuurders en toezichthouders in de zorgsector onder het eerste regime van de wettelijke norm voor beloningen in de publieke en semipublieke sector te laten vallen. Met andere woorden: onder de Balkenendenorm. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen: PvdA, SP, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie en PVV stemden voor deze motie. Saillant detail is dat woorden van gelijke strekking in de verkiezingsprogramma’s van het CDA en PVV stonden, maar dat deze niet in het regeer- en gedoogakkoord zijn opgenomen.

Tot zover lijkt alles duidelijk. Maar dan komt het wetsvoorstel “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)” van minister Donner (Binnenlandse Zaken) om de hoek kijken. Dit wetsvoorstel is eerder deze maand naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel worden de zorgbestuurders in het tweede regime geplaatst, d.w.z. dat de beloning niet mag uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Dus volgens dit wetsvoorstel komen zorgbestuurders niet onder de Balkenendenorm te vallen. Dit is in strijd met de door de Tweede Kamer aangenomen motie Wolbert c.s.

Levert dit alles een grote bezuiniging op? Volgens de CPB berekeningen zou het gaan om een bedrag van ca. 600 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag, vooral in deze tijd van bezuinigingen.

Kortom, het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Mijn voorspelling: er zal ongetwijfeld een amendement op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen komen. In deze tijd waarin van iedereen wordt gevraagd om zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, valt daar ook niet aan te ontkomen.

Tags: , ,