berichten over ‘inkomen’

26 03
2012

13 cent per euro

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijfert dat in 2010 een Nederlands huishouden gemiddeld € 32.500 uitgeeft, waarvan € 4.320 aan indirecte belastingen.  Van iedere euro die een Nederlands huishouden uitgeeft, is 13 cent indirecte belasting, zoals btw en accijnzen op tabak, alcohol en brandstof.

Bijna 60 procent daarvan bestaat uit omzetbelasting (btw). In 2010 was een gemiddeld huishouden daaraan € 2560 kwijt. Het leeuwendeel daarvan werd betaald voor goederen en diensten die onder het hoge tarief van 19 procent vallen. Aan het lage tarief van 6 procent dat geldt voor onder meer levensmiddelen en boeken, was een huishouden gemiddeld € 400 kwijt.

Behalve btw worden over producten waarvan de overheid het gebruik wil ontmoedigen ook accijnzen geheven. Aan accijnzen op bijvoorbeeld brandstof en rookwaar betaalt een huishouden gemiddeld € 960; Dat is ruim 20 procent van wat er in totaal aan indirecte belastingen betaald wordt:

1. Accijnzen op brandstoffen:  € 490

2. Accijnzen op rookwaar:  € 330 

3. Motorrijtuigenbelastingen:  € 390

4. Milieubelastingen:  € 330 Lees verder »

27 01
2011

inkomens

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Posted by Rob Olie , donderdag 27 januari 2011

Deze week werd duidelijk dat de bestuurders in het onderwijs in de toekomst niet meer dan 223.666 euro mogen verdienen. Dit geldt zowel voor nieuwe benoemingen als voor herbenoemingen van bestuurders.

In de zorgsector is deze kwestie ook actueel. Nadat minister Schippers in eerste instantie had aangegeven dat het kabinet niet van plan was om de Balkenendenorm (187.000 euro) in te voeren voor de bestuurders in de zorgsector, is tijdens de behandeling van de VWS begroting  in november 201o de motie Wolbert c.s (32500-XVI nr 73) aangenomen.

Deze motie houdt in dat de regering wordt verzocht om de beloningen voor bestuurders en toezichthouders in de zorgsector onder het eerste regime van de wettelijke norm voor beloningen in de publieke en semipublieke sector te laten vallen. Met andere woorden: onder de Balkenendenorm. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen: PvdA, SP, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie en PVV stemden voor deze motie. Saillant detail is dat woorden van gelijke strekking in de verkiezingsprogramma’s van het CDA en PVV stonden, maar dat deze niet in het regeer- en gedoogakkoord zijn opgenomen. Lees verder »