11 09
2015

lekjes

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

15 September 2015, Prinsjesdag, en deze plannen van het kabinet zijn al bekend door het traditionele lekken in de dagen vooraf, zoals via NOS en RTL:

– De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. Werkenden met een minimuminkomen profiteren het meest. Zij krijgen er volgens de koopkrachtplaatjes 5,3 procent bij.

– Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er niet op achteruit. In de oorspronkelijke plannen moesten deze twee groepen nog koopkracht inleveren. Maar de minnen zijn inmiddels weggepoetst.

– Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar Defensie en naar de zorg.

– Defensie krijgt volgend jaar 250 miljoen extra. Dat bedrag loopt op tot jaarlijks 375 miljoen extra.

– Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren. Per bewoner komt jaarlijks zo’n duizend euro beschikbaar voor individuele activiteiten. Daarvan kan iedere bewoner dagelijks één uur persoonlijke aandacht krijgen van een begeleider. De bewoner kan daarin doen wat hij leuk vindt: bijvoorbeeld winkelen of zich laten voorlezen.

– Voor ouderen in verpleeghuizen wordt 80 miljoen euro uitgetrokken voor dagactiviteiten zoals voorlezen en wandelen. Dat is duizend euro per persoon per jaar.

– De zorgpremie stijgt volgend jaar met zo’n 7 euro per maand. Het eigen risico blijft nagenoeg hetzelfde en gaat alleen iets omhoog vanwege de stijgende prijzen. Voor verreweg de meeste mensen die er recht op hebben, stijgt de zorgtoeslag met ongeveer 67 euro.

– Vaders krijgen langer ouderschapsverlof. Nu hebben ze na de geboorte van hun kind twee dagen vrij, dat wordt vanaf 2017 vijf dagen. Die maatregel kost 75 miljoen euro per jaar.

– De belasting op spaartegoeden tot 125.000 euro gaat omlaag, die op hogere vermogens gaat omhoog. Wie minder dan 25.000 euro aan spaargeld heeft, hoeft daar geen belasting meer over te betalen (nu is dat nog 21.000 euro).

– De rekenrente verandert. Het percentage dat spaarders volgens een inschatting ‘verdienen’ ligt al jaren vast op 4 procent, terwijl de spaarrente al jaren veel lager ligt. De rekenrente wordt nu variabel, gebaseerd op de gemiddelde rentestand van de afgelopen vijf jaar. Dit geldt voor vermogens tot 125.000 euro.

– De regeling voor belastingvrije schenkingen wordt uitgebreid. Vanaf 2017 geldt een maximum van 100.000 euro. Voorwaarden zijn dat het geld wordt gebruikt voor het kopen van een woning of aflossen van een hypotheek, en dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

– Om het gat te compenseren dat wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de regeling voor belastingvrij schenken, gaat de belasting op frisdrank omhoog. Met name ‘gezonde’ drankjes als Spa Rood en jus d’orange worden duurder, omdat de belasting hierop gelijk wordt getrokken met die op cola en andere softdrinks.

– Het kabinet wil dat alle peuters twee keer per week drie uur naar de kinderopvang kunnen, of de ouders nu een baan hebben of niet. Minister Asscher van Sociale Zaken stelt hiervoor 60 miljoen euro beschikbaar aan de gemeenten.

– Er wordt 20 miljoen euro uitgetrokken voor mensen die in moeilijkheden zijn gekomen door de problemen met de uitbetaling van de pgb’s. Dit jaar is er 2 miljoen euro beschikbaar, volgend jaar 18 miljoen euro.

Bron: boodschap Prinsjesdag 2015

Tags: , , ,