16 09
2016

urban agenda

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

Urban Agenda: steden betrekken bij Europese beleidsvormingEuropese vlag

van onze webredactie – Samen met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag organiseert de Logeion-vakgroep Public Affairs voor de derde keer de tweedaagse studiereis naar Brussel, inclusief bezoek aan het Europees Parlement. Met dit jaar als hoofdthema: Urban Agenda Tijdens het intensieve programma wordt ingegaan op de werking van het besluitvormingsproces, de verschillende instellingen en de wijze waarop je invloed kan uitoefenen op beleid.

De Urban Agenda voor de EU is een nieuwe werkmethode die steden, lidstaten, Europese instituten en andere stakeholders beter wil laten samenwerken voor een duurzaam, sociaal inclusief, innovatief en economisch sterk Europa met als doel: Europese wetgeving die beter is afgestemd op steden; betere toegang en gebruik van Europese fondsen en een beter uitwisseling van kennis en goede voorbeelden. De lidstaten spraken in mei 2016 hun steun uit voor dit project in het pact van Amsterdam. Onder leiding van het Nederlandse voorzitterschap werden meteen de eerste samenwerkingsverbanden gelanceerd. Maar hoe word je als stedelijk gebied betrokken bij Europese besluiten?

Ontmoetingen met leden van het Europees Parlement, ambtenaren van de Europese Commissie en andere Europese instituten die zich op dit thema vastleggen én het gesprek daarover met vakgenoten zorgen voor inzicht in deze boeiende praktijk.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland is gevestigd aan de Hofvijver, vlakbij het Binnenhof in Den Haag. Al meer dan 40 jaar vormt zij een directe link tussen Nederland en de Europese Commissie. Een team van 20 medewerkers wil Nederlandse burgers, organisaties en media beter informeren over Europese zaken d.m.v. een uitgebreide perswerking en publiekscommunicatie. Daarnaast vervult de Vertegenwoordiging ook een diplomatieke en politieke functie en volgt zij nauwgezet de politieke en economische ontwikkelingen in Nederland. Op deze manier wil de Europese Commissie het wederzijdse begrip en de communicatie tussen de lidstaten en de Commissie versterken.

Deze studiereis wordt georganiseerd door Logeion in nauwe samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Dit jaar zal deze studiereis van Logeion ook openstaan voor leden van collega-beroepsorganisatie BvPA.

Voorwaarden deelnemers: ervaren vakgenoten met enige kennis of professionele ervaring met public affairs of geïnteresseerd in stedelijke dimensies van het Europees Beleid;
Lidmaatschap van Logeion (organisator) of BvPA (initiatiefondersteuner) is een vereiste;
Er zijn maximaal 20 plekken beschikbaar. Toekenning van deelname gebeurt op basis van volgorde van inschrijving;
Spreektaal: Engels en Nederlands; Aanmelden kan uiterlijk tot en met 23 september 2016.

Tags: , , , , , , , ,