30 11
2017

medicijnenlobby

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

van onze webredactie – Het bestuur van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BvPA) heeft de Commissie van Beroep van de vereniging gevraagd om een oordeel over de zogenoemde ‘medicijnenlobby’.
In media en de Tweede Kamer waren vragen ontstaan over de juistheid van de gepresenteerde feiten en het gedrag van fabrikant Vertex en BVPA-lid Kevin Zuidhof.
Bij het BVPA-bestuur waren twee verzoeken binnengekomen om de zaak te laten beoordelen. Het bestuur heeft besloten beide verzoeken ter toetsing voor te leggen aan de Commissie van Beroep.Lobby: informatie correct
Jaap Jelle Feenstra, voorzitter: “Voor de BVPA is bepalend dat in de lobby gedrag en informatie correct zijn. We moeten betrouwbaar zijn bij het aanreiken van informatie voor de besluitvorming. De BVPA heeft fabrikant en lobbyist opgeroepen alle twijfel over de gestelde vragen weg te nemen. Het siert de lobbyist en de fabrikant dat ze deze oproep direct hebben beantwoord met nadere verklaringen aan de Tweede Kamer.”

Imago beroepsgroep
Feenstra: “Een discussie over één raakt ons allen. We zetten niemand van te voren in de beklaagdenbank, maar vragen over de correctheid van feiten en gedrag raken het imago van de hele beroepsgroep. Het BVPA-bestuur vindt het van belang dat de Commissie van Beroep hoor-en-wederhoor toepast om de zaak tegen het licht te houden.”

Gedragscode
De BVPA is de beroepsorganisatie van professionele lobbyisten. De leden tekenen een gedragscode, die onder meer voorschrijft dat de PA-professional verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid en accuraatheid van verstrekte informatie. De vereniging kent een Commissie van Beroep die vragen van leden en niet-leden over gedragingen van BVPA-leden kan toetsen. De Commissie brengt over 6 weken advies uit, waarover het BVPA-Bestuur een besluit neemt.

Tags: , , , , , , ,