26 09
2014

oratie

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Op maandag 29 september 2014 zal Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs, zijn oratie uitspreken om 16:15 in het Academiegebouw in Leiden. Timmermans zal ingaan op de dialoog tussen wetenschap en praktijk en  reflecteren op zijn leeropdracht :  “On Speaking Terms: public affairs en de dialoog tussen wetenschap en praktijk”.

De Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) is initiatiefnemer van de Leerstoel Public Affairs die is verbonden aan de Universiteit Leiden/Campus Den Haag.

Belangbehartiging vormt een wezenlijk onderdeel van ons democratisch bestel waarin zowel de lobbyist als de beleidsmaker (politicus of ambtenaar) ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol hebben.

De BVPA streeft ernaar de professionaliteit van haar leden te versterken door kennis, vaardigheden en informatie aan te bieden over Public Affairs gerelateerde ontwikkelingen. De benoeming van de bijzonder hoogleraar public affairs past in die doelstelling. Maar ook bindende en verplichtende gedragscode (BVPA Handvest) voor bijna 600 aangesloten leden die werkzaam zijn in bedrijfsleven, bij brancheorganisaties, NGO’s en overheden, en de aanbieding van masterclasses en bijeenkomsten aan onze leden om de kennis en vaardigheden te versterken, zijn belangrijke activiteiten die de BVPA onderneemt om public affairs in Nederland verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Belangbehartiging vormt een wezenlijk onderdeel van ons democratisch bestel waarin zowel de lobbyist als de beleidsmaker (politicus of ambtenaar) ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol hebben. Tot op heden ontbreekt het in Nederland aan structureel wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Met de instelling van deze Leerstoel door de BVPA wil de BVPA in die leemte voorzien. Samen met verzekeraar Achmea, Dröge & van Drimmelen, EPPA en FleishmanHillard is de BVPA financier van de Stichting Leerstoel Public Affairs die de hoogleraar heeft aangesteld.

Tags: , , , , , , ,