berichten over ‘gedragsregels’

16 10
2017

Open Society

Geplaatst door: krijvenaar in varia

van onze webredactie – On Thursday November 23 2017 the annual WRR Lecture will take place at Theatre Diligentia in The Hague. Keynote speaker is Michael Ignatieff, president and rector of the Central European University (CEU) in Budapest. The title of the lecture is: ‘Open Society: Its Old Enemies and its New Friends’. Lees verder »

2 02
2017

media cijferen

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

van onze webredactie –  Pieter van der Lugt schreef op 1 februari jl. het illustratieve artikel met de welluidende kop “Media overdreven cijfers lobbyende oud-EU-politici” naar aanleiding van de stelling van Transparency International dat voormalige Europese politici veelvuldig de overstap naar lobbyende bedrijven en organisaties maken door een gebrek aan regels. Van der Lugt onderzocht – zelf ook niet ongekleurd – de feiten en concludeerde dat de zogenaamde “Brusselse draaideur” minder hard draait dan de media naar aanleiding van het onderzoek meldden, zoals Elsevier of NRC .

De onderzoekers roepen – volgens Van der Lugt: terecht – op tot meer en strengere regels. Zoiets helpt niet als de onderzoekers zelf een loopje nemen met de cijfers, zoals te vaak gebeurt met ‘stukjes’ over het vak lobby of de beroepsgroep van lobbyisten.

Lees verder »

7 11
2016

oliemannetje

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Van onze webredactie – Lobbyisten. Opnieuw is een boek verschenen waarin met graagte geschreven is over de mystiek van het vak van lobbyist. Zoals BNR aankondigde: ‘wie ze zijn en wat ze doen is vaak in nevelen gehuld, maar toch hebben ze een grote vinger in de pap als het aankomt op besluitvormingen in de Tweede Kamer.’ En de twee auteurs Korteweg en Huisman (beide werkend bij De Volkskrant) doen er graag een schepje bovenop: ‘lobbyisten zijn heel vaak geen lobbyist, maar op cruciale momenten zijn ze dat ineens wel. Dat maakt het mistig.’ Volgens deze webredactie is dit zinnetje al zo mistig dat je geen serieuze hand voor de ogen kan zien. Lees verder »

5 11
2016

2 x H + 1 x G

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Formule voor effectief lobbyen = 2 x H + 1 x G – 6 lobbypraktijken van cliëntenorganisaties passeren de revue tijdens de netwerkbijeenkomst bij PGOsupport aangevuld met de do’s and don’ts van public affairs adviseur Michiel Krijvenaar. Een opmaat voor de workshop voor cliëntenorganisaties  in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Den Haag op vrijdag 20 januari 2017, in samenwerking met de Vakgroep Public Affairs van Logeion. “Lobbyen in de Tweede Kamer met politici is het leukste wat er is. Maar daar begint het niet mee. Voordat je contact zoekt met bijvoorbeeld de woordvoerder ‘zorg’ van een fractie in de Tweede Kamer, heb je al heel wat voorwerk verzet.” Lees verder »

1 10
2014

openbaar gegeven

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Minister Plasterk (BZK) heeft op woensdag 1 oktober 2014 de overzichten van giften die politieke partijen over het jaar 2013 bij hemMinister van BZK, Ronald Plasterk (PvdA) hebben aangeleverd openbaar gemaakt. Wat politieke partijen aan giften hebben ontvangen is te vinden op deze pagina. De overzichten zijn ook verstrekt aan de Commissie toezicht financiën politieke partijen. Deze commissie adviseert de minister over het toezicht op de naleving van de Wet financiering politieke partijen. Lees verder »

1 10
2014

stil lobbyen

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Oratie Timmermans Politiek van de Aandacht - 29 september 2014Stille lobbyisten verliezen de strijd om aandacht. Door de druk van sociale media moeten belangenorganisaties hardop investeren in hun relaties met de samenleving en de media, aldus Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in zijn oratie op maandag 29 september 2014.

Belangenbehartiging vormt een wezenlijk onderdeel van ons democratisch bestel waarin zowel de lobbyist als de beleidsmaker (politicus of ambtenaar) ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol hebben.

Belangenbehartiging bij gevoelige onderwerpen vereist nieuwe strategieën, meent Timmermans. Via sociale media mobiliseren tegenstanders zich razendsnel en zakelijke onderwerpen groeien gemakkelijk uit tot emotionele kwesties.

In de belangenbehartiging draait het niet meer voornamelijk om de inhoud, maar steeds meer om de ‘politiek van de aandacht’, aldus Timmermans.  ‘Het afremmen of juist aanjagen van de aandacht voor het onderwerp is waar de strijd om gaat.’ Lees verder »

26 09
2014

oratie

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Op maandag 29 september 2014 zal Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs, zijn oratie uitspreken om 16:15 in het Academiegebouw in Leiden. Timmermans zal ingaan op de dialoog tussen wetenschap en praktijk en  reflecteren op zijn leeropdracht :  “On Speaking Terms: public affairs en de dialoog tussen wetenschap en praktijk”.

De Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) is initiatiefnemer van de Leerstoel Public Affairs die is verbonden aan de Universiteit Leiden/Campus Den Haag.

Belangbehartiging vormt een wezenlijk onderdeel van ons democratisch bestel waarin zowel de lobbyist als de beleidsmaker (politicus of ambtenaar) ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol hebben.

Lees verder »

26 09
2012

conservatieve christelijke lobby

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Unie staat open voor te veel invloed van de „conservatieve religieuze lobby”, volgens D66-Europarlementslid Sophie in ‘t Veld. “Bij de start van de Europese samenwerking ging het over kolen, staal en landbouw. Daar kwam weinig levensbeschouwing bij kijken. Maar inmiddels is de Europese Unie een andere fase ingegaan. Brussel gaat niet over het homohuwelijk. Maar voor het asielbeleid moeten we wel een gezamenlijke definitie van gezin afspreken. Op zulke punten is de conservatieve christelijke lobby steeds actiever.”

In ’t Veld vindt het „geen probleem” dat christenen zich roeren in Brussel. „Maar alle stemmen moeten worden gehoord, ook de niet-confessionele stemmen. Zo staat het in het Verdrag van Lissabon. Bovendien willen we graag weten hoe al deze lobbygroepen worden gefinancierd.”

Europees lobbyregister?

“Inschrijving daarin is niet verplicht. Bovendien zijn veel organisaties niet helder over de herkomst van hun geld. Mijn indruk is dat veel groeperingen geld krijgen van evangelische bewegingen in de Verenigde Staten. Daar moet meer transparantie over komen.” Lees verder »

1 06
2012

Haags lobbyistenregister

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Per 1 juli 2012 moeten alle belangenbehartigers/lobbyisten, die een zogeheten Rijkspas willen hebben, zich verplicht laten registreren. Het register is voor iedereen te raadplegen via de site van de Tweede Kamer. Lobbyisten moeten namen en rugnummers vermelden, dus niet alleen het bureau voor wie zij werken, maar ook wie hun opdrachtgevers zijn.

Het presidium, geleid door (per september vertrekkend) Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Het zou moeten leiden tot vergroting van de transparantie. Vraag is om welke transparantie dat gaat en wie hierop aan het wachten is óf dat het lobbyistenregister leidt tot de schijnvertoning, waarbij ‘belangenbehartigers’, die zich niet lobbyist noemen, buiten beeld blijven en ‘door de Kamer erkende lobbyisten’ gepriviligeerd worden?

Het register zou een einde kunnen maken aan de scheve praktijk van oud-Tweede Kamerleden, die hun vaste toegangspas gebruiken om in het Kamergebouw te lobbyen voor de nieuwe broodheer. Worden zij met hun oude Kamerpas betrapt, dan zouden zij die moeten inleveren. ‘Inname van de pas kan de consequentie zijn”, aldus de woordvoerder van Verbeet. Ook hier de vraag of dat gaat gebeuren met de oud-collega’s.

Volgens de Tweede Kamer zelf lopen op dit moment circa tachtig fulltime lobbyisten in Den Haag rond die permanent toegang hebben tot het Tweede Kamergebouw. Een onbekend aantal is minder vaak in de Tweede Kamer en moet zich bij elk bezoek apart aanmelden – hoewel professioneel aan het werk – temidden van schoolreisjes, toeristen en andere bezoekers. Lees verder »

29 03
2012

2000 Haagse lobbyisten

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Erik van Venetië, lobbyadviseur, signaleert een ‘enorme toename’ van het aantal lobbyisten op en rond het Binnenhof. ‘Op één Kamerlid lopen ruwweg zeven fulltime lobbyisten rond in Den Haag,’ zegt de medeauteur van ‘Het Grote Lobbyboek’, maar harde cijfers heeft hij niet.

‘Er is de laatste jaren een gestage groei geweest van de public affairs-professionals,’ zegt BvPA-voorzitter Frans van Drimmelen.  Ruim twaalf jaar geleden begon de voorganger van de BVPA , het Public Affairs Platform, met ruim 35 leden, waar de oprichter van pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting het lidnummer 17 had. Nu telt de beroepsvereniging ruim 500 leden.

In vergelijking met tien jaar geleden blijken ook (lagere) overheden, ZBO’s en overheidsorganisaties te zijn gaan lobbyen. Zo’n 30 procent van de mensen in het vak is tegenwoordig in dienst van een decentrale overheid.

In Den Haag wordt – naast de fulltime adviseurs/lobbyisten – ook gelobbyd door directeuren corporate affairs, managers public affairs en de (onafhankelijke) voorzitters van bedrijven en andere – maatschappelijke – organisaties. Ook is er een grote groep ‘hobbylobbyist’:  ongeruste burgers die in hun eentje of in kleine lobbygroepen aandacht vragen bij Kamerleden, vaak met behulp van internet.

Trend is een afnemende belangstelling onder Kamerleden voor topfiguren, de bobo’s. Het is daarom aan te raden niet alleen met de directeur naar de Tweede Kamer te komen, maar ook met iemand die het echte werk kent.

Bron: SC online