17 09
2014

publieke zorguitgaven

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

De publieke zorguitgaven in Nederland komen in 2015 uit op 71,3 miljard euro. Het aandeel geneesmiddelen, voor zover extramuraal verstrekt, maakt daarvan komend jaar zo’n 7 procent uit, aldus informatie uit de VWS-begroting die op Prinsjesdag, 16 september 2014, werd gepresenteerd. Het aandeel geneesmiddelen in de totale zorgkosten vertoont in de afgelopen jaren in Nederland een dalende trend. In 2012 bepaalde deze post bijvoorbeeld nog 8,4 procent van het budgettair kader zorg (BKZ); een jaar eerder zelfs boven de 9 procent.

Vergelijking met andere Europese landen
Een vergelijking met andere Europese landen liet in 2012 zien dat Nederland een ‘lage middenmoter’ was: met name Zuid-Europese landen besteedden relatief gezien veel meer aan de post geneesmiddelen. Ook in Duitsland, België en Frankrijk lag het aandeel ruim boven de 10 procent.

Extramurale uitgaven geneesmiddelen
Dat de extramurale uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland laten de afgelopen jaren een dalende trend zien. Dit is onder meer te verklaren door de overheveling van enkele middelen naar het ziekenhuisbudget.

Tags: , , , , , , ,