7 10
2014

studenten

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) overhandigen vandaag de notitie ‘De student centraal: Knelpuntennotitie over de rechten van studenten’ aan de coalitiepartijen van het leenstelsel VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Knelpunten
De knelpunten die de studentenorganisaties in hun rapport presenteren komen voort uit klachten die het ISO, de LKvV en het LSR hebben ontvangen. Floris-Jan ter Bruggen, voorzitter van de LKvV, benadrukt dat de knelpunten niet alleen vaak leiden tot studievertraging maar studenten ook ontmoedigen om een bestuursjaar te doen. “De mogelijkheid om actief te zijn naast je studie is door deze knelpunten in het geding. De vrijheid van studenten moet gewaarborgd zijn, zodat zij zich kunnen ontplooien naast hun studie.”“Deze knelpuntennotitie laat zien dat niet op één specifiek gebied actie nodig is, maar dat op tal van onderdelen nog knelpunten zichtbaar zijn. Juist daarom moet de integrale rechtspositie van de student worden onderzocht en verbeterd”, zegt LSR-bestuurslid Gaëtan van Vloten. De knelpunten lopen uiteen van heldere en eenduidige informatie bij aanvang van de studie, beoordeling en begeleiding tijdens de studie, de geldigheidsduur van tentamens, de klachtenprocedures en invulling van examencommissies.

De studentenorganisaties uiten hun zorgen over de rechtspositie van de student. “In een tijd waarin een steeds grotere bijdrage wordt gevraagd van studenten zijn er nog veel knelpunten in het hoger onderwijs die onder andere leiden tot studievertraging en hogere kosten”, aldus Falco Carelsz, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. De landelijke studentenorganisaties roepen de politiek, in het bijzonder de partijen achter het leenstelselakkoord, op tot onderzoek en actie om deze problemen serieus aan te pakken voordat het wetsvoorstel omtrent het leenstelsel wordt ingestemd.

 

De student centraal
In de notitie pleiten de studentenorganisaties ervoor om de student centraal te stellen door een grondig onderzoek te doen naar de rechtspositie van de student en zo spoedig mogelijk de knelpunten weg te nemen. Aan de hand van dit onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan voor het oplossen van de genoemde knelpunten. Vanzelfsprekend dragen het ISO, de LKvV en het LSR graag bij aan de invulling van het onderzoek en de aanbevelingen en acties die daaruit voortvloeien.

 

Leenstelsel
De studentenorganisaties benadrukken dat dit onderzoek en het wegnemen van de knelpunten eerst moet plaatsvinden voordat het leenstelsel wordt ingevoerd, aangezien deze de problematiek alleen maar zou vergroten. ”De vaak schrijnende knelpunten die nu nog bestaan moeten eerst worden opgelost voordat een grotere investering van studenten gevraagd mag worden”, aldus Falco Carelsz, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. Het ISO, de LKvV en het LSR zijn van mening dat studenten de garantie moeten krijgen dat onderwijs, begeleiding, beoordeling, informatievoorziening en procedures transparant, rechtsgeldig en kwalitatief goed geregeld zijn

 

Tags: , , , , , , , , ,