1 10
2014

openbaar gegeven

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

Minister Plasterk (BZK) heeft op woensdag 1 oktober 2014 de overzichten van giften die politieke partijen over het jaar 2013 bij hemMinister van BZK, Ronald Plasterk (PvdA) hebben aangeleverd openbaar gemaakt. Wat politieke partijen aan giften hebben ontvangen is te vinden op deze pagina. De overzichten zijn ook verstrekt aan de Commissie toezicht financiƫn politieke partijen. Deze commissie adviseert de minister over het toezicht op de naleving van de Wet financiering politieke partijen.
De wet verplicht politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer om jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag, overzichten van giften vanaf een bedrag van 4.500 euro en schulden van boven de 25.000 euro aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verstrekken. Ook moet een controleverklaring van de accountant aan de minister worden gestuurd.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen gelden er aanvullende verplichtingen voor openbaarmaking. De wet is in 2013 in werking getreden. Dit is de eerste keer dat politieke partijen een overzicht van giften en schulden hebben moeten aanleveren.

Bron: ministerie van BZK

Tags: , , , , , , , ,