berichten over ‘formateur’

30 03
2014

lobby lokaal kansrijk

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Lobbyen voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen kan lucratief zijn; Lobbyen na de verkiezingen biedt ook genoeg kansen, zo laat (stage-)onderzoek “Achter gesloten deuren” zien.

Brief naar formateur niet effectief

De onderzoekers onderscheiden vier stappen die worden doorlopen als een college aantreedt na de verkiezingen: verkennen, onderhandelen, formeren en het tekenen van het coalitieakkoord.

Hieruit wordt dan het collegeprogramma gedestilleerd. De traditionele brief naar de onderhandelaars of formateur om de belangen te behartigen blijkt doorgaans niet effectief.

Het onderzoek schetst een beeld van de tamelijk gesloten periode van onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen , inzicht geven in elke fase van het proces en hoe de lobby kan worden aangewend.  Lees verder »

7 03
2012

(in)formateur

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

In de Tweede Kamer komt het voorstel van de leden Schouw en Van der Ham (D66) aan de orde over de wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s).

Niet de Koning(in) maar de Tweede Kamer moet voortaan de (in)formateurs benoemen. Schouw en Van der Ham willen dat de regie in de kabinetsformatie bij de volksvertegenwoordiging komt te liggen. Hun voorstel krijgt steun van PvdA, PVV en GroenLinks (74 zetels).

Na de verkiezingen benoemt de Koning(in), na het raadplegen van de fractievoorzitters en andere adviseurs, een informateur. Deze onderzoekt welke coalities mogelijk zijn. Als er meer duidelijkheid is, benoemt het staatshoofd een formateur, die een kabinet probeert te vormen. Het is nog onzeker of het voorstel van Schouw en Van der Ham om die procedure te veranderen een meerderheid krijgt. De opstelling van de SP moet de doorslag geven. Lees verder »