7 03
2012

(in)formateur

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

In de Tweede Kamer komt het voorstel van de leden Schouw en Van der Ham (D66) aan de orde over de wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s).

Niet de Koning(in) maar de Tweede Kamer moet voortaan de (in)formateurs benoemen. Schouw en Van der Ham willen dat de regie in de kabinetsformatie bij de volksvertegenwoordiging komt te liggen. Hun voorstel krijgt steun van PvdA, PVV en GroenLinks (74 zetels).

Na de verkiezingen benoemt de Koning(in), na het raadplegen van de fractievoorzitters en andere adviseurs, een informateur. Deze onderzoekt welke coalities mogelijk zijn. Als er meer duidelijkheid is, benoemt het staatshoofd een formateur, die een kabinet probeert te vormen. Het is nog onzeker of het voorstel van Schouw en Van der Ham om die procedure te veranderen een meerderheid krijgt. De opstelling van de SP moet de doorslag geven.

Debat op 7 maart

Als het aan Schouw en Van de Ham ligt, benoemt de nieuwe Kamer in een debat een week na de verkiezingen de informateur(s). Taverne (VVD), Bruins Slot (CDA), Van Raak (SP), Slob (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) betogen dat dit niets toevoegt: de Kamer kan ook nu al besluiten om een debat te houden. Vastleggen dat dit alles binnen een week moet gebeuren, beperkt volgens hen juist de ruimte om in te spelen op de verkiezingsuitslag..

Rol staatshoofd

Wat moet de rol van het staatshoofd in de formatie zijn? “Een onafhankelijk procesbegeleider” vindt Bruins Slot. Dat kan niet meer als de Kamer de regie naar zich toetrekt, vreest zij. Elissen (PVV) vindt het belangrijk dat het staatshoofd “onafhankelijk en neutraal” is en wil daarom juist een kleinere rol. Daarmee is Van Gent (GroenLinks) het eens: de Koning(in) moet vooral een ceremoniële functie vervullen. De verantwoordelijkheid moet liggen bij de 150 Kamerleden, beaamt Heijnen (PvdA).

Achterkamertjes

Leidt het voorstel van Schouw en Van der Ham tot meer transparantie? Elissen en Berndsen (D66) vinden dat er kleine stapjes in de goede richting worden gezet. Dat vindt ook Van Gent: de deur van de achterkamertjes gaat op een kier. Taverne en Bruins Slot betogen dat je partijen niet kunt verplichten om hun kaarten op tafel te leggen in een open debat. De achterkamertjes zullen overvol zijn in de week voor zo’n debat, verwacht Slob.

Het debat gaat op een later moment verder.

Bron: Tweede Kamer

Tags: , , , , ,