berichten over ‘ideologie’

1 03
2012

preventieprikkels

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

“Preventie is een belangrijk onderwerp dat vaak ideologisch wordt opgepakt”

Uit de brief van minister Schippers van VWS aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op het advies “Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd” van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) blijkt dat minister Schippers is “een groot tegenstander” van het financieel belonen van zorgverzekeraars voor actief preventiebeleid. Volgens Schippers staat dit haaks op haar plannen om de risicoverevening tussen zorgverzekeraars af te bouwen.

In de brief maakt Schippers ook duidelijk vast te willen houden aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger, publiek-private samenwerking en een achtergrondrol voor de overheid als belangrijkste bouwstenen van haar preventiebeleid.

Rol zorgverzekeraars

Actieve overheidsbemoeienis en financiële prikkels, zoals de RVZ adviseert, acht Schippers niet wenselijk. Volgens Schippers hebben de zorgverzekeraars al voldoende financiële prikkels om in preventie te investeren en wel in de vorm van gezonde en dus minder dure verzekerden. De suggestie van de RVZ om een beloning voor preventie toe te voegen in de risicoverevening, wijst ze resoluut van de hand. “Het belasten van dit systeem met nevendoelen maakt de regeling meer diffuus en derhalve meer kwetsbaar”, vindt Schippers. “Dit vind ik zeer onwenselijk. Daarnaast staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het inrichten van zijn leven centraal.” Lees verder »