1 03
2012

preventieprikkels

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen

“Preventie is een belangrijk onderwerp dat vaak ideologisch wordt opgepakt”

Uit de brief van minister Schippers van VWS aan de Tweede Kamer waarin ze reageert op het advies “Preventie van welvaartsziekten: effectief en efficiënt georganiseerd” van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) blijkt dat minister Schippers is “een groot tegenstander” van het financieel belonen van zorgverzekeraars voor actief preventiebeleid. Volgens Schippers staat dit haaks op haar plannen om de risicoverevening tussen zorgverzekeraars af te bouwen.

In de brief maakt Schippers ook duidelijk vast te willen houden aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger, publiek-private samenwerking en een achtergrondrol voor de overheid als belangrijkste bouwstenen van haar preventiebeleid.

Rol zorgverzekeraars

Actieve overheidsbemoeienis en financiële prikkels, zoals de RVZ adviseert, acht Schippers niet wenselijk. Volgens Schippers hebben de zorgverzekeraars al voldoende financiële prikkels om in preventie te investeren en wel in de vorm van gezonde en dus minder dure verzekerden. De suggestie van de RVZ om een beloning voor preventie toe te voegen in de risicoverevening, wijst ze resoluut van de hand. “Het belasten van dit systeem met nevendoelen maakt de regeling meer diffuus en derhalve meer kwetsbaar”, vindt Schippers. “Dit vind ik zeer onwenselijk. Daarnaast staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het inrichten van zijn leven centraal.”

“Mijn streven is om zo veel mogelijk feitelijk aan de slag te gaan”

Ook het instellen van een preventiefonds kan niet op de instemming van Schippers rekenen, net zomin als een vettax of hogere BTW op ongezond voedsel. Volgens de minister zijn de effecten van prijsmaatregelen, die een gezondheidseffect beogen onvoldoende bekend. Om die reden geeft ze de voorkeur aan een lokale aanpak, waarbij de overheid een ondersteunende rol vervult. In de brief stelt Schippers zich te willen concentreren op die preventiemethoden die een bewezen effect hebben.

Kritiek

Impliciet reageert Schippers ook op de kritiek als zou ze onvoldoende aandacht aan preventie schenken. De minister wijst er in dit verband op dat ze meer geld uittrekt voor preventie dan het vorige kabinet. “Zo trek ik bijvoorbeeld jaarlijks zo’n 70 miljoen euro uit voor meer sport en bewegen in de buurt en voer ik in 2013 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in”, aldus Schippers.

Bron: Skipr

Tags: , , , ,