1 01
2010

voorzitter EU 2010

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel
Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten

Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten

Met het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 is ingegaan, is de rol van voorzitter van de Europese Unie niet langer uitsluitend per tourbeurt. De Europese Raad, de vergadering van de regeringsleiders van de EU-lidstaten, krijgt een vaste voorzitter. Voor de komende tweeënhalf jaar is dat Herman van Rompuy, de voormalige Belgische premier.

Voorzitterschap Spanje

Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2010 is Spanje voorzitter van de EU. In het Verdrag van Lissabon is voorgesteld dat per anderhalf jaar 3 landen gezamenlijk afspraken maken over de verdeling van de taken.

Op 1 juli 2010 neemt België het voorzitterschap over.

Samenwerking

Tijdens het voorzitterschap werkt Spanje samen met België en Hongarije. Zij volgen Spanje op in het voorzitterschap. Spanje, België en Hongarije hebben samen het programma opgesteld voor de periode januari 2010 tot juli 2011.

Agenda voorzitterschap

De belangrijkste onderwerpen waar de landen zich voor gaan inzetten zijn het bestrijden van de economische crisis en het tegengaan van klimaatverandering. Op 23 november 2009 ging een delegatie van de commissie voor Europese Zaken naar Madrid, ter voorbereiding op het Spaanse voorzitterschap.

Prioriteiten voorzitterschap

Bestrijden economische crisis

Een van de belangrijkste onderwerpen is het bestrijden van de economische crisis. Spanje, België en Hongarije willen de economische groei stimuleren en meer banen creëren.

Tegengaan klimaatverandering

Een ander onderwerp is het tegengaan van de klimaatverandering. In december 2009 was de Klimaatconferentie in Kopenhagen. Plan is om de uitkomsten van deze conferentie verder uit te werken.

De nieuwe sociale agenda voor 2011-2015

2010 is het Europese Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Doel is de aandacht te vestigen op het bestrijden van armoede en sociale ongelijkheid. Daarnaast moet er een plan komen voor het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Invoeringvan het Stockholm Programma

In het Stockholm Programma gaat het om het vinden van de balans tussen persoonlijke vrijheden, zoals privacy, en veiligheid. Volgens de Europese Commissie moeten de Europese lidstaten meer gaan samenwerken om de georganiseerde misdaad tegen te gaan en terrorisme te bestrijden.

Verdere uitbreiding van de EU

Een ander agendapunt is verdere uitbreiding van de EU. De nadruk ligt hierbij op de toetreding, zodra dit land aan alle criteria voldoet, van Kroatië en de nieuwe aanvragen van landen als Albanië, Montenegro en IJsland.

Spanje heeft tijdens het voorzitterschap een groot aantal besprekingen gepland. Onder meer met een aantal Latijns-Amerikaanse landen en met Marokko.