15 02
2013

zelfbewuste democratie?

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Den Haag morgen

‘Nederland staat zelfbewust in het hart van een democratischer en welvarender Europa. Het kabinet loopt daarbij niet weg voor onbehagen over onvolkomenheden in de Europese samenwerking. Europa kan beter.

‘En Nederland zal zich daarvoor inzetten, ook uit welbegrepen eigenbelang. Juist in een wereld van grote veranderingen en nieuwe uitdagingen heeft Nederland die Europese samenwerking nodig. Alleen als wij actief meepraten bepalen we mede de richting waarin dat gebeurt’, aldus het kabinet in de Staat van de Unie.

Voor de komende jaren is de Nederlandse inzet er op gericht de eurozone te versterken en Europa democratischer te maken, bijvoorbeeld door nationale parlementen meer en beter bij Europese besluitvorming te betrekken.

Subsidiariteitstoets

Wel gek dat ons eigen nationale parlement, zowel Eerste als Tweede Kamer, de subsidiariteitstoets voor een verstrekkend voorstel van de Europese Commissie laconiek voorbij laat gaan. Met de Herziening van de Tabaksproductenrichtlijn krijgt de Europese Commissie zeker 16 ‘delegated acts’ waarmee de Commissie zonder democratisch gekozen tegenwicht richtlijnen gaat aangeven in nationale wet- en regelgeving. Maar ja, rechtstreeks ingrijpen in gezondheidsbeleid, met name tabaksbeleid, is kennelijk voor eurosceptische SP, de ‘we willen alles zelf reguleren’-PvdA  en ‘we willen minder Europa-‘CDA  het hoogste goed:  het rookvrije doel heiligt alle middelen.

Ook zal Brussel moeten hervormen. Macht en regelgeving moeten duidelijk worden afgebakend. Het is daarbij echter weinig zinvol om voorbij de horizon te kijken en te spreken over een politiek einddoel van Europa. De Europese Unie is geen doel op zich maar een middel voor veiligheid, recht en welvaart van alle Europese burgers. Europa moet nu de goede dingen doen, en die dingen ook goed doen.

De Staat van de Unie is de jaarlijkse visie hoe de regering de Europese samenwerking de komende jaren ziet. Wat de prioriteiten zijn en waar Nederland op in wil zetten. Voor de zomer komt het kabinet met de resultaten van het onderzoek naar onderwerpen die beter in Nederland dan in Brussel kunnen worden belegd.

Bron: de rijksoverheid