27 02
2013

bijzonder hoogleraar public affairs

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

Stichting Bijzondere Leerstoel Public Affairs zoekt hoogleraar

De Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) heeft de Stichting Leerstoel Public Affairs opgericht die bij de Faculteit Campus Den Haag een bijzondere leerstoel heeft gevestigd onder de naam: “Public Affairs (op het snijvlak van het publieke en private domein)”.

De BvPA heeft bijna 600 leden, waaronder pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting.

De missie van de BVPA is drieledig: (1) in de eerste plaats streeft de BvPA ernaar om de professionaliteit van haar leden te verhogen door hun kennis, vaardigheden en informatie aan te bieden die betrekking hebben op het vakgebied; (2) ten tweede wil de BvPA de bekendheid van het vakgebied van public affairs bij een breder publiek onder de aandacht brengen; (3) ten slotte wil de BvPA de reputatie van het beroep versterken in de samenleving en de leidende woordvoerder van het beroepsveld zijn.

De leerstoel wordt ingesteld vanwege de wens van de BVPA om het wetenschappelijk inzicht in en de kennis van public affairs te verdiepen en verder te ontwikkelen. Het groeiend aantal publicaffairsfuncties in de publieke en private sector creëert de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek naar verklarende modellen die activiteiten en ontwikkelingen in de public affairs in kaart kunnen brengen en duiden, de effecten van die activiteiten analyseren en daarmee het vakgebied verder kunnen professionaliseren.

De leerstoel is onderdeel van de Campus Den Haag, de zevende faculteit van de Universiteit Leiden. De faculteit is gevestigd in het politieke en bestuurlijke centrum van Nederland. Campus Den Haag is daarmee bij uitstek de plaats voor inspirerend academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van bestuur, politiek, geschiedenis en internationaal recht.

De Stichting Bijzondere Leerstoel Public Affairs vraagt een: Bijzonder Hoogleraar Public Affairs (gemiddeld 16 uur per week): vacaturenummer: 13-051

Taken

•Het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs op het brede gebied van public affairs, zowel nationaal als internationaal (in het bijzonder Brussel).

•Het wetenschappelijk inzichtelijk maken en onderbouwen van de rol en effecten van public affairs in het publieke en private domein.

•Het vertalen van wetenschappelijke kennis op het gebied van public affairs naar toegepaste kennis die relevant is voor de praktijk.

•Bijdragen aan de politieke en maatschappelijke discussie om de zichtbaarheid van en het begrip over het vakgebied te vergroten alsmede ook kritisch op dat vakgebied te reflecteren.

Eisen

•De kandidaat is gepromoveerd, bij voorkeur op een aan public affairs gerelateerd onderwerp.

•Hij/zij beschikt over uitstekende actuele kennis en bij voorkeur ook praktijkervaring op het vakgebied van public affairs (of een hieraan gerelateerd onderwerp).

•Hij/ zij beschikt over goede onderwijskwaliteiten.

•De kandidaat heeft een uitstekende staat van dienst als onderzoeker, o.a. blijkend uit wetenschappelijke publicaties in toonaangevende, internationale tijdschriften en, bij voorkeur, een (inter)nationale reputatie.

•Hij/ zij is in staat wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een breder publiek.

•De kandidaat weet zich in woord en geschrift op niveau uit te drukken in het Nederlands en het Engels.

•De kandidaat is succesvol bij het verwerven van externe fondsen voor onderzoek en beschikt over een relevant wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk.

•Hij/ zij is als boegbeeld van de leerstoel in staat het onderzoeksprogramma te trekken.

•De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met leidinggevende en bestuurlijke posities.

De functie-eisen zijn in meer detail terug te vinden in een rapport dat de wenselijkheid van de instelling van deze bijzondere leerstoel beschrijft.

Wij bieden

De aanstelling op deze leerstoel geschiedt bij de stichting Bijzondere Leerstoel Public Affairs. De bijzondere leerstoel wordt ingesteld voor een periode van drie jaar en wordt ondergebracht bij het Instituut Bestuurskunde van de Campus Den Haag. De hoogleraar werkt tevens samen met het Centre for Professional Learning. Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat hij/ zij gemiddeld twee dagen per week beschikbaar is voor het uitoefenen van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken. Anders dan de link aan de rechterzijde van deze pagina doet vermoeden, is de CAO Nederlandse Universiteiten niet direct van toepassing op deze functie.

Solliciteren

De sollicitatie dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae, een lijst van publicaties en een beknopt plan voor toekomstig onderzoek. Het verzorgen van een proefcollege kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Het wenselijkheidsrapport en nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de heer Youssef Rahman, secretaris van de benoemingsadviescommissie. E-mail: y.i.rahman@cdh.leidenuniv.nl

Sollicitaties kunnen, tot 27 maart 2013, onder vermelding van het vacaturenummer in het onderwerp van de mail digitaal gestuurd worden aan: vacaturescdh@bb.leidenuniv.nl

Universiteit Leiden t.a.v. prof.dr. J. de Vries (decaan Faculteit Campus Den Haag)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Tags: , , , ,