8 01
2014

leeftijdsgrens alcohol in praktijk

Geplaatst door: krijvenaar in varia

leeftijdsgrens alcoholVanaf 1 januari 2014 geldt een algeheel verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Doel van deze – passend in de tijd: betuttelende – maatregel is het beperken van de risico’s die het drinken van alcohol op jonge leeftijd met zich meebrengt, zo valt te lezen in de overheidsnota’s en op te maken uit politiek correct geachte uitlatingen van volksvertegenwoordigers. Alcoholgebruik op jonge leeftijd zou schade opleveren aan de hersenen, agressie opwekken en de kans op verslaving doen toenemen. Bovendien zouden meisjes onder invloed van alcohol vaker slachtoffer worden van onveilige of ongewenste seks.

Glaasje fris door verbod?

Het aantal ziekenhuisbehandelingen van jongeren met een alcoholvergiftiging neemt al jaren toe. Maar met een verbodsmaatregel breng je de jeugd heus niet terug naar een avondje plezier met een glaasje fris in de hand. Onderzoek van het Trimbos Instituut uit 2011 laat zien dat scholieren al ruim voor de huidige leeftijdsgrens van 16 jaar alcohol gaan gebruiken. Rond deze leeftijdsgrens valt een kleine piek waar te nemen, maar in het daaropvolgende jaar neemt het overmatig alcoholgebruik weer wat af. De leeftijdsgrens lijkt dus slechts een formaliteit te zijn. Jongeren zijn creatief genoeg om toch aan alcohol te komen of alternatieven te bedenken.  Intussen is het de horeca die met de problemen komt te zitten. Niet zozeer over de omzet die hierdoor mogelijk (nog verder) zal dalen, maar over het uitgaanspatroon waarmee de horeca te maken krijgt. Heil zoeken in pilletje

De auteur is werkzaam in de horeca en bezoekt met regelmaat zelf een feestje en ziet de trend ontstaan van jonge bezoekers die ofwel gedurende de avond hun heil zoeken in een pilletje of een energiedrankje, ofwel al redelijk beschonken een feest binnenkomen.  Door het verhogen van de leeftijdsgrens wordt de drempel om over te stappen op alternatieven verlaagd. Waar de barkeeper vroeger nog eenvoudig kon bijsturen met een glas kraanwater of door de bezoeker aan te spreken op zijn drankgebruik, loopt die nu dikwijls achter de feiten aan.

Andere wegen

De behoefte om op stap te gaan wordt door deze verbodsmaatregel niet weggenomen, maar jongeren zullen nog meer dan nu op zoek gaan naar alternatieve middelen om in extase te raken. Deze alternatieven brengen tenminste dezelfde risico’s met zich mee als het overmatig alcoholgebruik. Dit maakt de effectiviteit van dit beleid betwistbaar. Zolang de leeftijdsgrens voor de toegang tot de horeca 16 jaar blijft, zal deze groep op zoek blijven naar alternatieven voor het biertje aan de bar. De horecamedewerker staat machteloos, omdat de ‘bagage’ van deze bezoekers nauwelijks meer in te schatten is. En de jongeren weten zelf ook niet waar de grens ligt, omdat ze nog geen ervaring met de alternatieven hebben. Om jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcoholgebruik zullen andere wegen bewandeld moeten worden dan een alcoholverbod.

Auteur: Johan van Erp, student sociologie, Universiteit Utrecht

Bron: Opinie, De Volkskrant

Webredactie heeft een aantal – naar eigen opvattingen – tekstuele wijzigingen aangebracht.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,