26 09
2012

conservatieve christelijke lobby

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Unie staat open voor te veel invloed van de „conservatieve religieuze lobby”, volgens D66-Europarlementslid Sophie in ‘t Veld. “Bij de start van de Europese samenwerking ging het over kolen, staal en landbouw. Daar kwam weinig levensbeschouwing bij kijken. Maar inmiddels is de Europese Unie een andere fase ingegaan. Brussel gaat niet over het homohuwelijk. Maar voor het asielbeleid moeten we wel een gezamenlijke definitie van gezin afspreken. Op zulke punten is de conservatieve christelijke lobby steeds actiever.”

In ’t Veld vindt het „geen probleem” dat christenen zich roeren in Brussel. „Maar alle stemmen moeten worden gehoord, ook de niet-confessionele stemmen. Zo staat het in het Verdrag van Lissabon. Bovendien willen we graag weten hoe al deze lobbygroepen worden gefinancierd.”

Europees lobbyregister?

“Inschrijving daarin is niet verplicht. Bovendien zijn veel organisaties niet helder over de herkomst van hun geld. Mijn indruk is dat veel groeperingen geld krijgen van evangelische bewegingen in de Verenigde Staten. Daar moet meer transparantie over komen.”

In ’t Veld noemt het voorbeeld van de prolifeorganisatie European Dignity Watch. „Zij zeggen te staan voor waardigheid. Geen zinnig mens kan daartegen zijn. Maar kijk je verder, dan zie je de religieuze agenda. Heel erg anti-homo, heel erg anti-abortus.”  Dat zien zij, vanuit hun levensbeschouwing, wellicht als waardigheid. „Jawel, maar ook humanisten hebben opvattingen over waardigheid. Het is dan duidelijker je gewoon humanistisch of christelijk te noemen.”

Europees subsidiebeleid

 „Een paar jaar geleden ging er 1,5 miljoen naar de Europese Jongerendagen in Keulen. Dat was een rooms-katholiek evenement, waar de paus zelf aanwezig was. De Rooms-Katholieke Kerk heeft geld genoeg, maar denk niet dat homojongeren zoveel geld krijgen. Bovendien gaat er geld naar groepen die niet de Europese kernwaarden uitdragen, zoals SGP en Christen­Unie. Over zulke dingen moet wel openheid bestaan.”

Dominantie door conservatieve religieuze lobby

Volgens artikel 17 van het Europees Verdrag moet Europa in dialoog gaan met religieuze én niet-religieuze organisaties. Barroso en Van Rompuy beperken zich vrijwel tot conservatieve religieuze organisaties. Pas onder parlementsvoorzitter Schulz komen andere groepen aan het woord. Seculieren zijn veel minder goed georganiseerd dan de religieuzen. Zolang Europa met organisaties spreekt, trekken die seculieren aan het kortste eind: alles lijkt een onderonsje met kerkleiders.

Gelijke toegang tot de EU-instellingen?

De Commissie heeft een ethische commissie, met  disproportioneel veel rooms-katholieken. In de terughoudendheid van de Europese Commissie over homorechten zie ik de invloed van de religieuze lobby terug. In het Europees Parlement is het voorgekomen dat leden die voor stamcelonderzoek wilden stemmen, met excommunicatie werden bedreigd.

Bron: interview met Sophie in ’t Veld (D66, MEP)

Tags: , , , , , ,