berichten over ‘lobbyregister’

4 11
2012

lobbyparagraaf (het vervolg)

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Met het pleidooi van Lea Bouwmeester (PvdA) voor een lobbyparagraaf is de lobby opeens zélf een item op de politieke agenda. Het PvdA-Kamerlid wil de invloed van lobbyisten met een paragraaf bij iedere nieuwe wet zichtbaar maken. Daarmee wil ze op de eerste plaats de macht van de tabaksindustrie breken. Een kwestie van transparantie, of platte partijpolitiek?

Auteur: Roel van den Tillaart, junior consultant Van Belang & Partners

De lobbyparagraaf: transparantie of platte partijpolitiek?

Als het Rekenkamerrapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak op haar bureau valt is de maat voor Lea Bouwmeester vol. Twee weken eerder raakte Philip Morris in opspraak na een reportage van EenVandaag. De tabaksproducent stuurde gemeenteraadsleden uit Bergen op Zoom, waar de Marlboro-sigaretten van de band rollen, een voorgekookte brief zodat zij bij partijgenoten in de Kamer tegen de voorgenomen accijnsverhoging konden lobbyen. Bouwmeester, op dat moment woordvoerder verslaving, duikt er op. “Schandelijk” en “moreel verwerpelijk”, bijt ze de camera toe en ze roept ‘de minister van tabak’, zoals Edith Schippers (VWS) in antirookkringen bekend staat, op de industrie tot de orde te roepen. Lees verder »

26 09
2012

conservatieve christelijke lobby

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Unie staat open voor te veel invloed van de „conservatieve religieuze lobby”, volgens D66-Europarlementslid Sophie in ‘t Veld. “Bij de start van de Europese samenwerking ging het over kolen, staal en landbouw. Daar kwam weinig levensbeschouwing bij kijken. Maar inmiddels is de Europese Unie een andere fase ingegaan. Brussel gaat niet over het homohuwelijk. Maar voor het asielbeleid moeten we wel een gezamenlijke definitie van gezin afspreken. Op zulke punten is de conservatieve christelijke lobby steeds actiever.”

In ’t Veld vindt het „geen probleem” dat christenen zich roeren in Brussel. „Maar alle stemmen moeten worden gehoord, ook de niet-confessionele stemmen. Zo staat het in het Verdrag van Lissabon. Bovendien willen we graag weten hoe al deze lobbygroepen worden gefinancierd.”

Europees lobbyregister?

“Inschrijving daarin is niet verplicht. Bovendien zijn veel organisaties niet helder over de herkomst van hun geld. Mijn indruk is dat veel groeperingen geld krijgen van evangelische bewegingen in de Verenigde Staten. Daar moet meer transparantie over komen.” Lees verder »

1 06
2012

Haags lobbyistenregister

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Per 1 juli 2012 moeten alle belangenbehartigers/lobbyisten, die een zogeheten Rijkspas willen hebben, zich verplicht laten registreren. Het register is voor iedereen te raadplegen via de site van de Tweede Kamer. Lobbyisten moeten namen en rugnummers vermelden, dus niet alleen het bureau voor wie zij werken, maar ook wie hun opdrachtgevers zijn.

Het presidium, geleid door (per september vertrekkend) Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Het zou moeten leiden tot vergroting van de transparantie. Vraag is om welke transparantie dat gaat en wie hierop aan het wachten is óf dat het lobbyistenregister leidt tot de schijnvertoning, waarbij ‘belangenbehartigers’, die zich niet lobbyist noemen, buiten beeld blijven en ‘door de Kamer erkende lobbyisten’ gepriviligeerd worden?

Het register zou een einde kunnen maken aan de scheve praktijk van oud-Tweede Kamerleden, die hun vaste toegangspas gebruiken om in het Kamergebouw te lobbyen voor de nieuwe broodheer. Worden zij met hun oude Kamerpas betrapt, dan zouden zij die moeten inleveren. ‘Inname van de pas kan de consequentie zijn”, aldus de woordvoerder van Verbeet. Ook hier de vraag of dat gaat gebeuren met de oud-collega’s.

Volgens de Tweede Kamer zelf lopen op dit moment circa tachtig fulltime lobbyisten in Den Haag rond die permanent toegang hebben tot het Tweede Kamergebouw. Een onbekend aantal is minder vaak in de Tweede Kamer en moet zich bij elk bezoek apart aanmelden – hoewel professioneel aan het werk – temidden van schoolreisjes, toeristen en andere bezoekers. Lees verder »

30 12
2011

vier gedragsregels lobbyisten

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

PR/PA-functionarissen (lobbyisten) krijgen toegang tot de gebouwen van de Tweede Kamer nadat zij zich bij de stafdienst Voorlichting hebben gelegitimeerd en hebben aangetoond voor welke instelling of organisatie zij werkzaam zijn. Dit laatste via een originele ondertekende brief van de opdrachtgever, waarin de reden van het bezoek wordt omschreven.

Ten aanzien van de aanwezigheid van lobbyisten in de gebouwen van de Tweede Kamer zijn een aantal algemene gedragsregels van toepassing:

1. Dagpassen worden alleen uitgereikt aan lobbyisten die bij Voorlichting kunnen aantonen dat zij een vergadering willen bijwonen die gerelateerd is aan het werkveld waarbinnen de lobbyist werkzaam is of indien men die specifieke dag afspraken heeft met één of meerdere Kamerleden.

2. Lobbyisten dienen vooraf een afspraak te maken voor gesprekken met leden, waarbij zij in voorkomende gevallen aangeven of zij worden vergezeld door derden. Dit om te voorkomen dat een lid zich “voelt overvallen”. De praktijk wijst echter ook uit dat voor of na een debat een lobbyist zich direct bij een hem/haar bekend Kamerlid meldt. Maar ook in deze gevallen geldt de fatsoensregel dat gevraagd wordt of de ontmoeting schikt.

3. Het is lobbyisten niet toegestaan zich op te houden in de werkkamers van de Kamerleden indien zich daar niemand bevindt.

4. Lobbyisten kunnen via de stafdienst Voorlichting in het bezit komen van een vast toegangsbewijs voor de gebouwen van de Tweede Kamer (met een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar). Om in aanmerking te komen voor een vaste pas dienen lobbyisten voor hun werk vrijwel dagelijks in de Tweede Kamer te zijn. Een brief van de opdrachtgever kan hierover uitsluitsel geven.

In het geval lobbyisten bovengenoemde gedragsregels overtreden, kan de stafdienst Voorlichting overgaan tot het opleggen van een waarschuwing. Een dergelijke berisping kan zowel mondeling als schriftelijk aan de lobbyist in kwestie en/of de werkgever worden meegedeeld. In het uiterste geval of bij herhaalde overtreding van de gedragsregels kan Voorlichting een toegangspas tijdelijk dan wel definitief innemen.

21 06
2011

lobby democratisch goed

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

De Tweede Kamer overweegt de namen van 61 lobbyisten openbaar te maken. Deze lobbyisten, in het bezit van een door de Tweede Kamer verstrekte vaste pas, hebben permanent toegang tot het Kamergebouw. De meerderheid van belangenvertegenwoordigers en lobbyisten komt – gewoon zonder pas – regelmatig in het Kamergebouw voor lobby, gesprekken of het bijwonen van de (openbare) vergaderingen. 

Het Presidium van de Tweede Kamer onder voorzitterschap van gekozen kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) gaat bezien of de toegang van de 61 lobbyisten met een pas op zijn plaats is en of hun namen via een register openbaar gemaakt gaan worden. Het Europees Parlement heeft een register, maar registratie is (nog) niet verplicht voor de in Brussel en Straatsburg werkzame lobbyisten.

Saillant – in kringen van Haagse lobbyisten verteld – is dat de procedure om een vaste pas te verkrijgen nog steeds niet-transparant zal zijn, ook niet op het moment dat de namen van vastepashouders bekend gemaakt zullen zijn. En dan, voor lobbyisten is het Kamergebouw hun kantoorruimte, dus waarom niet alle lobbyisten, na registratie, een pas verstrekken? Of mogen sommige lobbyisten meer dan andere en is daarom het gros aangewezen om in de rij met troepen schoolkinderen op kousenvoeten zonder broekriem hun kantoor, het Kamergebouw, te betreden?

Waar komt dit idee van Haagse registratie – vrij plotseling – vandaan? De beroepsvereniging voor Public Affairs heeft ook nog geen standpunt hierover ingenomen, gelet op hun eigen platform. De bron is de oproep vanuit de PvdA, tijdens het wetgevingsoverleg over de raming Tweede Kamer 2012, op 20 juni 2011. Lees verder »

2 02
2011

lobbyist aan banden

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Commissie legt de bevoegdheden van voormalig eurocommissaris Günter Verheugen als lobbyist aan banden. Verheugen had tot februari 2010 de portefeuille Industrie in handen, maar staat nu aan het hoofd van een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in Europese politiek.

De Commissie gaat niet zover Verheugen een lobbyverbod op te leggen, maar de Duitse ex-politicus mag over een periode van meer dan twee jaar geen contact opnemen met zijn voormalige diensten en een hele reeks ondernemingen. Het verbod is terugwerkend vanaf zijn ontslag als commissaris tot april 2012.

Verheugen richtte ‘The European Experience Company GmbH’ op samen met zijn vriendin Petra Erler, die zijn kabinetschef was in de Europese Commissie. Bovendien “vergat” Verheugen zijn nieuwe activiteiten als lobbyist aan te geven bij het bevoegde ethisch comité van de Commissie, wat sinds eind jaren ’90 verplicht is. Dat dat comité nu de activiteiten van Verheugen aan banden legt, heeft hij te danken aan het feit dat hij en zijn vriendin “niet voldoende meewerkten” met het onderzoek, zo luidt de uitleg. Het ethisch comité ontving niet alle gegevens die het had opgevraagd over het lobbybureau in Potsdam.

Bron: Belga

18 03
2009

lobbyregister

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

Gevonden: Brussels Sunshine

Reactie op: “Piepjong lobbyregister Europese Commissie is de fase van kinderziektes nog niet door” – Han Dirk Hekking, Het Financieele Dagblad, 17 maart 2009

Think tank says boycott of register is ‘a matter of principle’

In an article on the European Commission’s lobby register, Dirk Jan Hekking, Brussels correspondent of Het Financieele Dagblad, notes that law firms and think tanks continue to boycott the register. Among the major Brussels-based think tanks only the European Policy Centre has registered.

In his article, Hekking quotes Matt Dann of the think tank Bruegel: “We object to the fact that the Commission places us in the same category as lobbyists. Our aim is to contribute to the quality of policies by delivering research, debate and analysis based on facts. This is a matter of principle. We are not lobbyists, so we will not register in a lobby register”.

Lees verder »