1 06
2012

Haags lobbyistenregister

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Per 1 juli 2012 moeten alle belangenbehartigers/lobbyisten, die een zogeheten Rijkspas willen hebben, zich verplicht laten registreren. Het register is voor iedereen te raadplegen via de site van de Tweede Kamer. Lobbyisten moeten namen en rugnummers vermelden, dus niet alleen het bureau voor wie zij werken, maar ook wie hun opdrachtgevers zijn.

Het presidium, geleid door (per september vertrekkend) Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Het zou moeten leiden tot vergroting van de transparantie. Vraag is om welke transparantie dat gaat en wie hierop aan het wachten is óf dat het lobbyistenregister leidt tot de schijnvertoning, waarbij ‘belangenbehartigers’, die zich niet lobbyist noemen, buiten beeld blijven en ‘door de Kamer erkende lobbyisten’ gepriviligeerd worden?

Het register zou een einde kunnen maken aan de scheve praktijk van oud-Tweede Kamerleden, die hun vaste toegangspas gebruiken om in het Kamergebouw te lobbyen voor de nieuwe broodheer. Worden zij met hun oude Kamerpas betrapt, dan zouden zij die moeten inleveren. ‘Inname van de pas kan de consequentie zijn”, aldus de woordvoerder van Verbeet. Ook hier de vraag of dat gaat gebeuren met de oud-collega’s.

Volgens de Tweede Kamer zelf lopen op dit moment circa tachtig fulltime lobbyisten in Den Haag rond die permanent toegang hebben tot het Tweede Kamergebouw. Een onbekend aantal is minder vaak in de Tweede Kamer en moet zich bij elk bezoek apart aanmelden – hoewel professioneel aan het werk – temidden van schoolreisjes, toeristen en andere bezoekers.

Met ingang van 1 juli 2012 voert de Tweede Kamer een openbaar register in van belangenbehartigers/lobbyisten die voor een vaste toegangspas voor de Tweede Kamer in aanmerking willen komen. Bij de aanvraag van een pas moet worden aangegeven met welk doel en namens welke instelling, organisatie e.d. men optreedt. Deze gegevens worden in het register vermeld. Dit register is openbaar toegankelijk.

Er worden drie groepen van belangenbehartigers/lobbyisten onderscheiden:

1.medewerkers van public affairs en public relations bureaus

2.vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties/brancheverenigingen/koepels e.d.

3.vertegenwoordigers van gemeentes en provincies.

Vaste toegangspas aanvragen

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een vaste toegangspas, dan moet u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u opvragen bij het secretariaat van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer (070-318 3090 of via secretariaatbeveiligingsdienst@tweedekamer.nl)

Tags: , , , , ,