9 04
2009

lobbyregister in Brussel – vervolg

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

Het initiatief van Eurocommissaris Kallas dat geleid heeft tot de instelling van een Europees lobbyregister waarin lobbyisten zich op vrijwillige basis kunnen registreren heeft ertoe geleid dat een deel van de lobbyisten zich heeft laten registreren, maar het overgrote deel nog niet.

 

De lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben nu aangegeven niet in gesprek te willen gaan met partijen die zich nog niet in het register hebben laten registreren. De oproep was afkomstig van de SP en kreeg bijval van de zojuist genoemde drie andere partijen. CDA, VVD, PVV, D66 en CU/SGP hebben zich niet achter deze oproep geschaard en hebben blijkbaar geen problemen met ongeregistreerde lobbyisten. De vraag is natuurlijk of een dergelijk register wel tot die transparantie leidt die Kallas voor ogen had. Immers, het register zegt niets over de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars. Gevolg voor de opstelling van de SP, PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren is in ieder geval dat ze een groot deel van het geluid van veel partijen buiten hun afwegingen zullen plaatsen dan wel buiten beschouwing laten. Dat laatste lijkt niet echt aannemelijk. Die informatie zullen ze dan op een andere wijze moeten zien te vergaren wil je van een evenwichtige afweging van belangen kunnen praten.

Bron: PASelection