berichten over ‘huisartsen’

26 09
2012

reputatieschade

Geplaatst door: krijvenaar in varia

Geen belangenverstrengeling bij jaarlijkse griepprik:  maar, de rechtbank in Middelburg ziet geen reden om de om zijn ongenuanceerde uitspraken bekende huisarts Hans van der Linde (Cappelle aan den IJssel) op de vingers te tikken over zijn uitlating dat het RIVM én RIVM-topman prof. dr. Roel Coutinho zich schuldig maken aan belangenverstrengeling.

Omdat Van der Linde, actief gesteund door Joop Bouma (redacteur zorg Trouw, tevens penningmeester/secretaris van de stichting Steunfonds huisarts Van der Linde), zijn uitspraken onder meer in het publieke debat deed en vervolgens afstand nam van de suggestie dat Coutinho niet integer zou zijn, heeft hij de grens van wat geoorloofd is niet overschreden, zo oordeelde de rechtbank. Het RIVM had overigens alle recht om de uitspraken van Van der Linde door een rechter te laten toetsen. Daarmee wordt de huisarts niet in zijn vrijheid van meningsuiting beperkt.

Hoewel de reputatieschade voor het RIVM allang en nadrukkelijk heeft plaatsgevonden wordt dat niet door de uitspraak, laat staan door Van der Linde zelf, rechtgezet. Lees verder »

3 05
2012

huisartsen en tabak

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk, varia

Is dit een praktijkvoorbeeld van ‘hoe maak je een nieuwsitem?’ en/of  ‘hoe eenvoudig is ‘raising an issue’?  Op donderdag 3 mei zijn – schijnbaar op de automatische piloot van de oppositie – schriftelijke vragen aan de demissionaire minister van VWS, Edith Schippers, gesteld over de zogenaamde of vermoede financiële belangen van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen in één tabaksbedrijf.

In het wat suggestieve en tenminste wat opgeleukte artikel van Het Financieele Dagblad van dinsdag 1 mei staat overigens dat de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen aandelen British American Tobacco zou hebben aangekocht voor £ 31 per stuk. Daar had waarschijnlijk moeten staan dat dit fonds de stukken heeft verkocht tegen deze gemiddelde prijs.

Hieronder de schriftelijke vragen: Lees verder »