3 05
2012

huisartsen en tabak

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk, varia

Is dit een praktijkvoorbeeld van ‘hoe maak je een nieuwsitem?’ en/of  ‘hoe eenvoudig is ‘raising an issue’?  Op donderdag 3 mei zijn – schijnbaar op de automatische piloot van de oppositie – schriftelijke vragen aan de demissionaire minister van VWS, Edith Schippers, gesteld over de zogenaamde of vermoede financiële belangen van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen in één tabaksbedrijf.

In het wat suggestieve en tenminste wat opgeleukte artikel van Het Financieele Dagblad van dinsdag 1 mei staat overigens dat de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen aandelen British American Tobacco zou hebben aangekocht voor £ 31 per stuk. Daar had waarschijnlijk moeten staan dat dit fonds de stukken heeft verkocht tegen deze gemiddelde prijs.

Hieronder de schriftelijke vragen:

1. Kent u het artikel “Pensioenfonds huisartsen verzilvert sigaretaandeel” en “Roken is goed voor huisartsen en leraren”? 1)

2 Was u eerder bekend met het gestelde dat het pensioenfonds voor huisartsen in de tabaksindustrie belegt? Zo ja, heeft u op enige wijze uw eventuele zorg hierover aan de huisartsen laten blijken?

3. Hoeveel heeft het genoemde pensioenfonds in de tabaksindustrie belegd?

4. Hebben andere pensioenfondsen vanuit de medische sector in de tabaksindustrie belegd? Zo ja, welke fondsen en hoeveel?

5. Hebben pensioenfondsen vanuit de medische sector belegd in de drankindustrie? Zo ja, welke fondsen en hoeveel?

6. Deelt u de mening dat huisartsen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van tabaksverslaving? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het feit dat er financiële banden blijken te zijn tussen het pensioenfonds voor huisartsen en de tabaksindustrie? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat genoemde financiële banden de geloofwaardigheid van huisartsen als bestrijders van tabaksgebruik schaden? Zo ja, op welke wijze kunt u hiertegen optreden? Zo nee, waarom niet?

1) Het Financieele Dagblad, 1 mei 2012

Tags: , , , , , , , , ,