berichten over ‘studenten’

16 03
2012

vacature: stagiair

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting, heeft opnieuw ruimte voor een stagiair, die zelfstandig werkend zijn of haar stage-opdracht wil uitvoeren in de breed-georiënteerde communicatie-adviespraktijk voor public affairs management en lobby.

De adviespraktijk als aanvulling op de theorie: onderzoek doen in het kader van de bachelor of master, meedenken en meedoen aan lopende opdrachten of nieuwe opdrachten en alle ruimte voor eigen ideeën en creativiteit.

Een grote dosis belangstelling voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen in Nederland en in Europa is vanzelfsprekend.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met Michiel Krijvenaar via m.krijvenaar@pa-cc.nl.

16 11
2011

strategisch lobbyen bij politici

Geplaatst door: krijvenaar in Lobby-praktijk

In 2011 heeft Sofie van Hees, student sociale wetenschappen aan de VU, onderzoek gedaan in het kader van haar Master Beleid, Communicatie en Organisatie. pa-cc.nl, public affairs coaching & consulting heeft als deelnemer geparticipeerd in dit uitstekende onderzoek.  

Samenvatting

In dit onderzoek is het proces van lobbyen door multinationals in de Haagse setting geanalyseerd. Multinationals kunnen door middel van strategische politieke activiteit het politiek beleid veranderen. Het belang van een sterke politieke strategie is groot voor multinationals.

Lobbyen is een onderdeel van de politieke strategie en vormt het geheel van activiteiten dat erop gericht is om via informatie en zakelijke argumentatie invloed uit te oefenen op beleidsvoorbereiders en beleidsbeslissers (Bennis, Pauw & Van Schendelen, 1990).

Lobbyen wordt over het algemeen gezien als informeel en verborgen. Door middel van dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in het proces van lobbyen. Lees verder »

18 02
2011

streepje licht

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Studenten moeten zich kunnen uitschrijven van de universiteit en toch aanspraak kunnen blijven maken op een bestuurdersbeurs, volgens Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) .  “Het is een simpele en effectieve oplossing voor studenten die zich voltijds inzetten voor goed onderwijs en een bloeiend verenigingsleven”, aldus Lucas.

Geen extra geld

Nu betalen studenten in een (full time) bestuurdersjaar gewoon collegegeld, terwijl ze geen onderwijs volgen. “Dat is raar”, aldus Lucas. “Zeker omdat de overheid daar gemiddeld nog 4300 euro per jaar per student aan bijdraagt.”

Het ‘uitgeschreven’ jaar wordt niet meegeteld in de nominale studieduur. Na afloop van het bestuursjaar wordt de studie als gepland afgerond. Beide organisaties stellen dat hun voorstel budgetneutraal is.

Lucas steunt daarom het idee van de Landelijke Kamer van Verenigingen en het Interstedelijk Studenten Overleg,  die beide stellen dat hun voorstel dus juist geen extra geld hoeft te kosten waarvoor staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra (VVD) bevreesd is. “Ik vind het een interessant idee en hoor graag van de staatssecretaris wat hij ervan vindt”, aldus het VVD-Kamerlid.

21 01
2011

Halbeheffing

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

De studentendemonstraties tegen de onderwijsbezuinigingen hebben geen enkele zin meer, zei Minister van Bijsterveldt  (OCW) op 11 december 2010 in het radio-programma Kamerbreed van de TROS. Ze is niet van plan de studenten verder tegemoet te komen.Volgens Van Bijsterveldt lopen langstuderende studenten uit de pas en dat is hun eigen verantwoordelijkheid.

Halbeheffing

Het kabinet gaat het collegegeld voor langstudeerders fors verhogen. Iedereen die meer dan twee jaar studievertraging oploopt, gaat 3000 euro extra collegegeld betalen: de zogeheten Halbeheffing. De nieuwe regels worden vanaf 1 september 2011 voor alle studenten ingevoerd. Zijlstra heeft zelf zeven jaar gestudeerd en was zelf door een te lange vakantie op de Antillen onder de regeling gevallen; de studenten van nu komen op voor vrijwilligerswerk, bestuurswerk, een stage of extra studieproject.

C + 2

In eerste instantie zouden studenten één jaar langer over hun studie mogen doen, dat is nu twee jaar geworden. De aanpassing van die regel is een handreiking voor studenten die extra vakken willen volgen, een zwaardere bètastudie doen of een bestuursfunctie willen doen. Inclusief het normale collegegeld, loopt de Halbeheffing bijna op tot 5000 euro per jaar. Studie-uitloop heeft vaak te maken heeft met activiteiten in het bestuur van verenigingen, een stage of een wetenschappelijk project.

Manifestatie op vrijdag 21 januari 2011 in Den Haag: niet alleen studenten, maar ook hoogleraren laten 21 januari a.s. van zich horen. Zij lopen die ochtend in vol ornaat door de Hofstad om te demonstreren tegen de geplande langstudeerregeling.

Bron: www.kenniscrisis.nl

19 01
2011

spoeddebat Hoger Onderwijs

Geplaatst door: krijvenaar in Den Haag morgen, Lobby-praktijk

Het kabinet Rutte-Verhagen wil bezuinigen op het Hoger Onderwijs. Onderdeel van de bezuinigingen is een ‘boete’ (€3000) voor studenten die langer dan één jaar uitlopen op hun bachelor- of masteropleiding. In dat geval moet de universiteit of hogeschool in kwestie ook nog eens €3000 betalen aan het Rijk. Met de “Halbeheffing” bezuinigt de overheid €370 miljoen.

Het voornemen van het kabinet is om deze plannen in te voeren per collegejaar 2011-2012. Het kabinet wil dat de nieuwe regelingen ook voor de al studerende studenten gaan gelden. Heb jij nu een jaar extra besteed aan je huidige bachelor/masterstudie? Dan betaal je vanaf 1 september €3000 collegegeld extra als het aan de regering ligt.

Veel studenten ontwikkelen zich tijdens hun studie buiten het verplichte curriculum om. Verbreding door bijvoorbeeld het organiseren van een congres, het besturen van een studentenvereniging, een buitenlandstage, enzovoort leveren veelal studievertraging op. Het bedrijfsleven geeft aan afgestudeerden te zoeken die dergelijke ervaringen buiten hun studie hebben opgedaan.

“Halbeheffing” levert slechts magnetronstudenten op!

Bron: Kenniscrisis