berichten in ‘Brussel’

17 10
2012

percepties bouwen

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel

Eurocommissaris John Dalli is niet de dupe geworden van een lastercampagne of een val van “de tabaksindustrie”.

Het lijkt er veel meer op dat hij zelf gedragsregels heeft geschonden, zo stelt het Europees antifraudebureau OLAF in haar rapport d.d. 17 oktober 2012. Zelf bouwde Dalli meteen na de aankondiging op dinsdag 16 oktober aan de omgekeerde perceptie dat hij in een val was gelopen, opgezet door “de tabaksindustrie”. Sterker, Dalli die zich gedwongen zag op te stappen, spreekt alle aantijgingen tegen. Bekend om zijn uitgesproken sterke anti-rook-standpunten en zijn openlijke aversie tegen tabaksproducenten, zou zijn vertrek daarom een ”grote overwinning van de tabakslobby” zijn.

Anti-tabaksindustrie-organisaties, zoals Smoke Free Partnership, jarenlang fervente lobbyisten voor Dalli’s strikte standpunten, waren er als de kippen bij om Dalli’s percepties te ondersteunen. OLAF kwam opnieuw met de mededeling dat deze complot-percepties niet klopten.

OLAF onderzocht aantijgingen dat een zakenman die banden heeft met Dalli, geld eiste van de Zweedse tabaksproducent Swedish Match, producent van het tabaksproduct ‘snus’. Als tegenprestatie zou de zakenman de eurocommissaris beïnvloeden. Dalli was namelijk bezig was met nieuwe, zeer strikte Europese regelgeving tegen de verkoop van tabaksproducten en tegen de tabaksindustrie. Lees verder »

26 09
2012

conservatieve christelijke lobby

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Unie staat open voor te veel invloed van de „conservatieve religieuze lobby”, volgens D66-Europarlementslid Sophie in ‘t Veld. “Bij de start van de Europese samenwerking ging het over kolen, staal en landbouw. Daar kwam weinig levensbeschouwing bij kijken. Maar inmiddels is de Europese Unie een andere fase ingegaan. Brussel gaat niet over het homohuwelijk. Maar voor het asielbeleid moeten we wel een gezamenlijke definitie van gezin afspreken. Op zulke punten is de conservatieve christelijke lobby steeds actiever.”

In ’t Veld vindt het „geen probleem” dat christenen zich roeren in Brussel. „Maar alle stemmen moeten worden gehoord, ook de niet-confessionele stemmen. Zo staat het in het Verdrag van Lissabon. Bovendien willen we graag weten hoe al deze lobbygroepen worden gefinancierd.”

Europees lobbyregister?

“Inschrijving daarin is niet verplicht. Bovendien zijn veel organisaties niet helder over de herkomst van hun geld. Mijn indruk is dat veel groeperingen geld krijgen van evangelische bewegingen in de Verenigde Staten. Daar moet meer transparantie over komen.” Lees verder »

12 06
2012

‘Nederland verroemeriseert’

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Den Haag morgen

‘Politici zaaiden het anti EU-sentiment’ (Volkskrant opinie)

Auteur: Uwe Arnhold, uit Duitsland afkomstige jurist, sinds 1997 in Nederland.

Bij de verdere Europese integratie trekken Berlijn en Den Haag niet meer samen op. Bondskanselier Angela Merkel wil macht aan Europa overdragen. De Nederlandse politici willen dat met uitzondering van Alexander Pechtold (D66) niet.

Wil Merkel de Duitse macht in Europa vergroten en wil Den Haag het verlies van Nederlandse macht voorkomen? Dat zou je kunnen denken als je nieuws leest. Op het internet is dan ook al sprake van het Vierde Rijk – onzin die men tot nu toe slechts uit Griekenland kende.

Het is zorgelijk dat het bon ton in Den Haag lijkt te worden aan nationale sentimenten en onderbuikgevoelens te appelleren in plaats van een zakelijke en serieuze discussie te voeren. Is het politieke midden in Nederland al zo ver verwilderd en geroemeriseerd? Lees verder »

2 03
2012

begrotingsverdrag

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Den Haag morgen

Het nieuwe Europese begrotingsverdrag, dat voorziet in strengere begrotingsdiscipline, is vrijdagochtend 2 maart 2012 door 25 van de 27 EU-lidstaten ondertekend. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië steunen het verdrag niet. België was het eerste land dat een handtekening mocht zetten, de Zweedse minister-president was de laatste.

Voordat het verdrag van kracht wordt, moet het door de betrokken landen worden geratificeerd. Als 12 van de 17 eurolanden dit hebben gedaan, treedt het verdrag in werking. Het verdrag moet de muntunie met de gemeenschappelijk euro beter beschermen.

Europees president Herman Van Rompuy sprak van een ”kort maar scherp” verdrag. José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie zei dat de euro niet alleen de munt is van enkele landen, maar van de hele Europese Unie. Het verdrag is verplicht voor alle eurolanden. Andere Europese lidstaten kunnen zich ook het verdrag committeren. Landen moeten uiteindelijk binnen een jaar de nieuwe regels hebben opgenomen in hun nationale wetgeving of op een andere manier de vereisten constitutioneel verankeren. Bovendien moeten de landen aangeven hoe ze toezicht houden op de handhaving en welke ”automatische” remmen ze inbouwen als een schending van de regels dreigt. Houdt een land zich niet aan de afspraken, dan kan het een boete krijgen.

Bron: ANP

2 02
2011

lobbyist aan banden

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel, Lobby-praktijk

De Europese Commissie legt de bevoegdheden van voormalig eurocommissaris Günter Verheugen als lobbyist aan banden. Verheugen had tot februari 2010 de portefeuille Industrie in handen, maar staat nu aan het hoofd van een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in Europese politiek.

De Commissie gaat niet zover Verheugen een lobbyverbod op te leggen, maar de Duitse ex-politicus mag over een periode van meer dan twee jaar geen contact opnemen met zijn voormalige diensten en een hele reeks ondernemingen. Het verbod is terugwerkend vanaf zijn ontslag als commissaris tot april 2012.

Verheugen richtte ‘The European Experience Company GmbH’ op samen met zijn vriendin Petra Erler, die zijn kabinetschef was in de Europese Commissie. Bovendien “vergat” Verheugen zijn nieuwe activiteiten als lobbyist aan te geven bij het bevoegde ethisch comité van de Commissie, wat sinds eind jaren ’90 verplicht is. Dat dat comité nu de activiteiten van Verheugen aan banden legt, heeft hij te danken aan het feit dat hij en zijn vriendin “niet voldoende meewerkten” met het onderzoek, zo luidt de uitleg. Het ethisch comité ontving niet alle gegevens die het had opgevraagd over het lobbybureau in Potsdam.

Bron: Belga

1 02
2011

European innovation scoreboard

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel

Nederland is op het gebied van innovatie slechts een middenmoter van de 27 lidstaten van de Europese Unie,  met zijn technische en industriële vernieuwingen net iets beter dan het Europese gemiddelde.  Dat stelt de Europese Commissie, die vandaag het overzicht presenteerde. De Europese Unie slaagt er niet in de kloof te dichten met haar belangrijkste internationale concurrenten, de Verenigde Staten en Japan. De commissie spreekt over veelbelovende ontwikkelingen in de meeste Europese landen, ondanks de economische crisis. Maar de vooruitgang gaat niet snel genoeg.

Middenmoter

Nederland scoort met zijn achtste plaats slechter dan Oostenrijk en België. Koplopers op het gebied van innovatie zijn Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland. De commissie prijst Nederland onder meer voor zijn ”open, excellente en aantrekkelijke” onderzoeksprogramma’s. ”Relatief zwak” zijn bijvoorbeeld de investeringen door bedrijven.

Nieuwe criteria

Nederland stond in 2009 op de elfde plaats, maar de commissie hanteert inmiddels deels nieuwe criteria. De commissie onderzocht allerlei punten, van het budget voor vernieuwing tot het aantal internationale publicaties en het aantal patentaanvragen.  In 2009 investeerde Nederland 1,84 procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling. In Europa is afgesproken dat minimaal 3 procent zou moeten worden geïnvesteerd.

20 01
2011

concurreren

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel

Tijdens zijn eerste ontvangst in Nederland van EU-voorzitter Herman van Rompuy pleit premier Rutte voor een sterke Europese concurrentiekracht, tegen de achtergrond van de snelle opmars van landen als China, India en Brazilië.

‘Ik geloof zelfs dat in die ontwikkeling ook veel kansen liggen voor Europa. Maar we krijgen het niet gratis. We zullen in Europa bijvoorbeeld over de hele linie langer door moeten werken en innovatiever moeten worden’, aldus Rutte na afloop van zijn gesprek met de EU-voorzitter.

De minister-president gaf aan dat Nederland in Europees verband graag zijn steentje wil bijdragen. ‘Maar wel onder duidelijke voorwaarden voor een strenge begrotingsdicipline en een stevig arbeidsmarktbeleid in alle lidstaten’.

Verder benadrukte Rutte dat Nederland hecht aan een structurele aanpak van de crisis in de eurozone. Om de naleving van de Europese begrotingsregels af te dwingen, maar ook om de stabiliteit van de euro te kunnen waarborgen.

Bron: ministerie van Algemene Zaken

3 02
2010

EU2020

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel

De Spaanse staatssecretaris voor Europese Zaken, Diego López Garrido, presenteerde 3 februari jl. in Den Haag de prioriteiten van het Spaanse EU-voorzitterschap, waaronder de ‘EU2020 strategie’ (opvolger van de Lissabonstrategie).

Spanje acht het van groot belang dat de lidstaten, zodra ze met de economische plannen akkoord zijn gegaan, deze vertalen naar nationale maatregelen. López Garrido zinspeelde op stimuleringsmaatregelen uit het Europese Sociale Fonds om nationale maatregelen te ondersteunen (bijv. financiële prikkels voor scholing en training ter bevordering van arbeidsparticipatie). Garrido onderschreef de Nederlandse wens om duurzaamheid en groene economie te benadrukken. Lees verder »

1 01
2010

voorzitter EU 2010

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel
Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten

Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal lidstaten

Met het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 is ingegaan, is de rol van voorzitter van de Europese Unie niet langer uitsluitend per tourbeurt. De Europese Raad, de vergadering van de regeringsleiders van de EU-lidstaten, krijgt een vaste voorzitter. Voor de komende tweeënhalf jaar is dat Herman van Rompuy, de voormalige Belgische premier.

Voorzitterschap Spanje

Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2010 is Spanje voorzitter van de EU. In het Verdrag van Lissabon is voorgesteld dat per anderhalf jaar 3 landen gezamenlijk afspraken maken over de verdeling van de taken.

Op 1 juli 2010 neemt België het voorzitterschap over.

Lees verder »

28 09
2009

Euro Health Consumer Index

Geplaatst door: krijvenaar in Brussel

patiënt en zoutoplossing“The flying Dutchman reigns European healthcare as the inequity gap grows.”

Van alle Europeanen zijn Nederlanders het meest te spreken over de gezondheidszorg in eigen land (onderzoek van de Euro Health Consumer Index). De Euro Health Consumer Index geeft aan hoe inwoners van een land hun zorgstelsels waarderen. Er werkten 33 landen mee aan het onderzoek. Zij werden gescoord op zes criteria die belangrijk zijn voor de consument, zoals patiëntenrechten, voorlichting en de wachttijd voor een behandeling.

Marktprikkels

De Health Consumer Index geeft aan dat Nederland op de goede weg zit met de ontwikkeling van de patiëntgerichtheid van de gezondheidszorg. De onderzoekers spreken zelfs over een onbetwiste koppositie in Europa. Dat komt onder andere door de gereguleerde marktprikkels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Bewuste keuze

Een ander pluspunt volgens het rapport is dat Nederland werkt aan het beschikbaar maken van informatie over de gezondheidszorg. Met die gegevens kunnen mensen een bewuste keuze maken als ze zorg nodig hebben. Dit versterkt de positie van de patiënt, bevordert keuzevorming en stimuleert de kwaliteit van de gezondheidszorg.